Saša Rinka, direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (JSS MOL), smo med drugim vprašali, kaj meni o ustanovitvi javne najemne službe. »Javna najemna služba naj bi aktivirala določen del sedaj praznih stanovanjskih enot in glede na koncept tudi pokrila določen del povpraševanja po najemnih stanovanjskih enotah, treba pa je vzeti v obzir, da pri tem ne gre za trajno rešitev stanovanjskega vprašanja uporabnika, marveč zgolj začasno. Prioriteta delovanja Javnega stanovanjskega sklada MO Ljubljana in stanovanjske politike nasploh mora po našem mnenju sloneti na dolgoročnih najemnih razmerjih, ki ustvarjajo trajno in stabilno bivalno okolje za najemnike. Ob pomanjkanju najemnih stanovanj, s katerim se soočamo, gre vsekakor za dobrodošel ukrep, katerega koristi bodo, upajmo, prepoznali tudi lastniki nepremičnin,« je zapisal Rink.

Novela zakona stanovanjskega zakona omogoča dvig neprofitnih najemnin. »Najemnine na ravni celotnega stanovanjskega fonda znašajo v povprečju 3,12 evra za kvadratni meter in se bodo v primeru uveljavitve zakona postopno zviševale, v končni fazi pa dvignile za tretjino. Pričakujemo, da bodo naši najemniki lahko nosili breme povišanja najemnin, saj bo ustrezno spremenjen tudi sistem subvencioniranja le-teh, v skladu s katerim socialno najšibkejši ne bodo nosili bremena dviga najemnin, saj bo dvig pokrila ustrezno višja subvencija,« je pojasnil Rink.

Septembra pridobili uporabno dovoljenje

Kar zadeva investicijske projekte JSS MOL, so od leta 2019 do 2022 predvideli zagotovitev dodatnih 1500 neprofitnih stanovanjskih enot. »Ta mesec smo pridobili uporabno dovoljenje za novozgrajeno stanovanjsko stavbo v Pečinski ulici v Ljubljani, z zgraditvijo katere smo pridobili 6 neprofitnih najemnih stanovanjskih enot z uporabnimi stanovanjskimi površinami od 36,96 do 60,85 kvadratnega metra, vključno s shrambami in ložami. Dodeljevanje stanovanj bomo začeli takoj po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja in pridobitvi hišne številke. Lanskega marca začeta gradnja stanovanjske soseske na Brdu s 174 stanovanji bo predvidoma zaključena v prvih mesecih leta 2021. Stanovanja bodo namenjena oddaji v neprofitni najem,« napredek gradnje opisuje Rink. Avgusta letos se je začela gradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II s 156 neprofitnimi stanovanji, ki bo predvidoma zaključena v drugi polovici leta 2022. Isti mesec je JSS MOL z družbo KOSS sklenil pogodbi, na podlagi katerih bo pridobil v last skupno 88 stanovanj in 88 pripadajočih parkirnih prostorov na lokaciji Zelena jama (ob Šmartinski cesti). Gradbena dela se bodo predvidoma začela izvajati konec leta 2020, stanovanja pa bodo predana v posest JSS MOL predvidoma v novembru 2022.

Večji projekti, katerih začetek bo leta 2021

Julija je bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon, s pripadajočo prometno in komunalno ureditvijo, v kateri je predvidenih 44 stanovanj. Gradnja se bo predvidoma začela sredi leta 2021 in predvidoma končala v aprilu 2023. V Štepanji vasi, ob križišču Litijske s Pesarsko cesto v Ljubljani, se načrtuje zgraditev nove stanovanjske soseske s 95 neprofitnimi najemnimi stanovanji, z javnim programom v pritličju ob Pesarski cesti, s podzemno garažo, zunanjo ureditvijo ter prometno in komunalno infrastrukturo. Gradnja se bo predvidoma začela leta 2021 in predvidoma končala leta 2023. vt