Zagovornik načela enakosti je pred dnevi izdal odločbo, v kateri je ugotovil diskriminacijo obsojenk v ženskem zaporu na Igu. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij ženske v zaporu diskriminira, ker jim omejuje obiske, ne ponuja ugodnosti zasebnih stikov med obiski in ne omogoča ugodnosti uporabe mobilnih telefonov in interneta.

Nezadovoljstvo zaradi neprimernih prostorov

Na zagovornika se je obrnila skupina zapornic, ki so pogoje na Igu primerjale s pogoji v največjem slovenskem moškem zaporu na Dobu. Zapornice so se počutile prikrajšane na več področjih. Dokler si ne prislužijo ugodnosti, da se lahko gibljejo tudi v parku zunaj zaporskega zidu, imajo v primerjavi z moškimi zgolj možnost sprehoda po betonskem zaporskem dvorišču. Prav tako lahko fitnes, knjižnico, trgovino in pralnico uporabljajo le v času sprehoda, medtem ko naj bi imeli moški zaporniki čas za fitnes ločen od časa za sprehod na prostem. Zaradi prostorske stiske imajo pogosto težave z obiski, ki jih mora vodstvo zapora včasih celo odsloviti, možnosti zasebnih obiskov (čez noč z uporabo zasebne sobe) pa v zaporu na Igu sploh nimajo. Zapornice so se pritožile tudi zaradi manjših možnosti komuniciranja z zunanjim svetom. Med drugim so opozorile, da zaporniki na polodprtem oddelku Doba lahko uporabljajo mobilni telefon (tudi za dostop do interneta), one pa ne.

Vodstvo slovenskih zaporov je pojasnilo, da je gibanje na prostem na Igu omejeno, ker gre za grad s konca 15. stoletja. Za nameček zapor nima dodatne zunanje ograje, kar pomeni, da zapornice iz zaprtega oddelka ne morejo v park. Glede različnih ugodnosti so v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pojasnili, da gre za dodatne bonitete, ki ne omejujejo njihove pravice dvournega bivanja na prostem, ter da pripravljajo spremembe hišnega reda, ki bo nekaterim obsojenkam omogočil še nekoliko več časa na prostem. Prav tako so v vodstvu zaporov pojasnili, da bodo obsojenke po načrtih že letos dobile možnost obiskov čez noč.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je tudi poudarila, da različna obravnava zapornikov na Dobu in zapornic na Igu ne temelji na spolu, ampak na objektivnih razlikah med zaporoma.

Omejevanje zakonskega minimuma je nedopustno

Zagovornik načela enakosti se je pred svojo odločitvijo posvetoval tudi z varuhom človekovih pravic in na koncu v večjem delu pritrdil zapornicam. Diskriminacijo je ugotovil na področju obiskov in uporabe telefona in interneta. Na Dobu lahko namreč obsojenci za uporabo telefona in interneta zaprosijo že v polodprtem oddelku, na Igu pa le zapornice odprtega oddelka. Zagovornik je prav tako opozoril, da se zakonskega minimuma obiskov ne sme omejevati ali ga ovirati, na Igu pa prihaja do situacij, ko morajo zaradi prostorske stiske obiskovalci čakati po uro ali več, lahko pa jih celo zavrnejo.

Veliko težav obsojenk naj bi sicer rešili obsežna obnova in dograditev zapora na Igu, ki ju država načrtuje za prihodnje leto.