Kar sedem od desetih podjetnikov je povedalo, da se vsaj občasno srečujejo z likvidnostnimi težavami, ki so posledica epidemije covida-19, med temi pa jih je 36 odstotkov že iskalo možnosti kreditiranja za premostitev težav.

Ob vprašanju glede načina premostitve likvidnostnih težav se sicer mnenja podjetnikov delijo - 23 odstotkov bi se jih odločilo za kredit, 27 odstotkov za limit na kreditni kartici, kar polovica vprašanih pa je še neodločenih.

Tretjina dobila državno pomoč

Na vprašanje o spremembah in prilagoditvah v poslovanju je dve tretjini vprašanih odgovorilo, da so kupili maske, razkužila in drugo zaščitno opremo, slaba tretjina pa je pridobila finančno pomoč s strani države.

Mnogi so poiskali tudi nasvete drugih v panogi, skoraj petina pa se je udeležila spletnih seminarjev in izobraževanj, kaže raziskava, ki jo je avgusta na vzorcu 459 članov Obrtne-podjetniške zbornice Slovenije izvedla Mediana.

Za vzpostavitev novih oziroma dopolnitev obstoječih prodajnih poti se je odločilo 13 odstotkov sodelujočih, le sedem odstotkov pa jih je povedalo, da so dodali nove možnosti plačevanja.

Več plačevanja s kartico

Raziskava je pokazala, da vse več kupcev zahteva možnost plačila s kartico. Kar petina vprašanih podjetnikov je namreč povedala, da so kupci predhodno poklicali in preverili možnost tovrstnega plačila. Trem od desetih so kupci zavrnili storitev, ker niso mogli plačati s kartico.

Ponudba spletne trgovine je v današnji novi realnosti postala zelo pomembna za potrošnike, prav tako pa tudi za podjetnike, saj lahko tako dosežejo kupce, ki niso v njihovi bližini ter nudijo svoje izdelke tudi brez fizičnega stika. Vendar nakup oz. naročilo storitev prek spleta omogoča zgolj nekaj več kot četrtina poslovnežev, med preostalimi pa jih petina razmišlja, da bi to uvedla.