Kot sem razbral iz mnenja Janeza Fajfarja, župana občine Bled, ta meni, da so na Bledu postorili prav vse in so skupaj s strokovno javnostjo natančno definirali nujne ukrepe za revitalizacijo Blejskega jezera. Na Bledu zagotavljajo, da končujejo zadnji korak gradnje kanalizacije ob jezeru, da so v preteklih letih zgradili parkirišča na območju Bleda in s tem zapirali promet ob jezerski skledi, da prostovoljci ozaveščajo turiste, tako obiskovalce kot goste, kako se na Bledu vesti trajnostjo, da so postavili pitnike z obvestili, da je voda na Bledu pitna, in da so postavili koše za ločeno zbiranje odpadkov. Tudi to, da so označili vse pohodne poti v občini, da gradijo kolesarsko stezo in da so celo posneli film o želenem vedenju na Bledu. In da v lokalnem glasilu vsak mesec opozarjajo na varčevanje in ravnanje s pitno vodo.

Takole bom rekel: že desetletja in več na Bledu veste, da vam jezero onesnažujejo fekalije iz vsaj nekaj objektov, ki so ob obali, tudi veste, da vam jezero onesnažuje ribogojnica, toda v tem času vanjo vlagate nova sredstva, namesto da bi ribogojnico v trenutku ukinili in jo podrli ter izbrali novo lokacijo zanjo. Tudi kmetijstvo je na Bledu že izpred stoletij in del blejskega prebivalstva je od tega odvisno, saj jim živinoreja in kmetijstvo prinašata vsakdanji zaslužek, in ve se, da to ne gre brez gnojenja. Ali ste kdaj razmislili, da bi za te kmete priskrbeli rente in jih potem usmerili, naj prenehajo obdelovati svoje površine. Povsem gola in bosa je tudi ta, da vam cvetenje povzroča promet proti Bohinju, ki je ob jezeru. Odprite, prosim, zemljevid Avstrije, pa poglejte Milštatsko jezero, cesta je tam tik ob jezeru, višjega razreda, pa Osojsko jezero, kjer je cesta z obeh strani, Vrbsko jezero, z ene strani sta avtocesta in krajevna cesta ter z druge strani še ena. Pa nobeno od naštetih jezer nima takih problemov, kot jih imate na Bledu.

Ali to komu na Bledu da kaj misliti? Ali pa ste prepričani, da smo Slovenci, ki beremo takšne razlage in tolmačenja, nevedni?

Janez Turk, Dob