Lani je v Trbovljah veliko pozornosti in različnih odzivov povzročilo rušenje objektov nekdanje Strojne tovarne. Po dolgih letih propadanja, različnih idej, kaj storiti z industrijskim velikanom težke industrije tudi v nekdanji Jugoslaviji in Evropi, ki so propadale ena za drugo, in sramoti ob glavni mestni cesti so bili zemljišče in objekti končno prodani podjetju Toming inženiring. Na lokaciji STT naj bi po rušenju, v sklopu katerega so reševali tudi znameniti sgrafitto in del upravne stavbe pred požarom, zrasel sodoben trgovski center po vzoru Supernove.

Lokacija, na kateri so porušili upravne, proizvodne in skladiščne objekte, zdaj že nekaj mesecev sameva. Novi lastnik in investitor je spomladi pojasnjeval, da je začetek gradnje odvisen od tega, kdaj bodo pridobili gradbeno dokumentacijo, kot rok za zgraditev nakupovalnega centra pa je napovedoval konec leta. Kasneje je vse postopke upočasnila epidemija. Ker pa se tudi sedaj na gradbišču ne dogaja nič, občani celo menijo, da na zemljišču sploh ne bo novega nakupovalnega centra.

V prejšnjem tednu pa je trboveljska županja Jasna Gabrič imela z investitorji sestanek. Zadeve naj bi po navedbah končno stekle. »Realizacija oziroma začetek gradnje projekta je predviden v septembru. Stvari stojijo, ker se je pripravljala projektna in vsa ostala dokumentacija,« o zadevi, zamiku in stanju ponovno pojasnjuje vodja projekta Erik Hribernik iz Toming inženiringa.