Neurje z močnim dežjem je zajelo območja občin Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Medvode, Mozirje, Prebold, Črna na Koroškem, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd.

Gasilci so na teh območjih črpali vode iz objektov, s protipoplavnimi vrečami varovali objekte, preusmerjali vodne tokove in odstranjevali podrta drevesa. Sprožilo se je tudi nekaj manjših plazov, ki so ogrožali objekte in zaprli ceste, tako da so morali posredovati tudi dežurni delavci cestnih in komunalnih služb.

Med drugim so se na cesto sprožili manjši plazovi v Libeličah v občini Dravograd. Na Zelen bregu na Ravnah na Koroškem je narasel potok ogrožal stanovanjski objekt, prav tako v Podpeci v črnjanski občini. Na cesto v Javorju v isti občini se je sprožil zemeljski plaz. Cesto so že očistili delavci cestnega podjetja Voc Celje.