Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje: univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti kinoteke, najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela kinoteke.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom Javni razpis - direktor - Kinoteka v 21 dneh po objavi javnega razpisa. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.