Iz zapisa je razbrati, da je novinarka preverila informacijo o pozitivnem poslovanju SNG Opera in balet Ljubljana v zadnjem poslovnem letu, vendar mojega resničnega pojasnila o pozitivnem stanju v članek ni umestila, s čimer je vprašanje predstavila enostransko, samo skozi mnenje zaposlenih, in sicer na podlagi dikcije »kot pravijo zaposleni«.

Na tem mestu še enkrat poudarjam, da smo prejšnje poslovno leto po dolgem času končali pozitivno, kar je predvsem rezultat kvalitetnega programa, povečanih marketinških aktivnosti in s tem opaznega dviga obiska, razprodanih dvoran in racionalizacije poslovanja.

Staš Ravter, ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana