V ljubljanskih javnih vrtcih so za vpis otrok v letošnjem šolskem letu prejeli 3149 vlog, kar je nekoliko manj kot lani, ko so starši za vpis v vrtec poslali 3304 vloge. Skupno je v letošnjem šolskem letu v ljubljanske javne vrtce vključenih 13.191 otrok, ki so razporejeni v 748 oddelkov v 23 javnih vrtcih. Na območju ljubljanske mestne občine sicer ob tem deluje tudi nekaj več kot dvajset zasebnih vrtcev, vanje pa je letos vključenih okoli 750 otrok.

Starši želijo točno določeni vrtec

Kljub nekoliko manjšemu število vlog pa tik pred začetkom novega šolskega leta prostora v vrtcu še niso dobili vsi čakajoči otroci. Konec avgusta je bilo namreč na centralnem čakalnem seznamu še 132 otrok, ki čakajo na prosto mesto v vrtcu, od tega je 127 otrok iz prvega starostnega obdobja in pet otrok iz drugega starostnega obdobja. Kot so ob tem pojasnili na ljubljanski mestni občini, so starši vseh petih otrok iz drugega starostnega obdobja že prejeli ponudbo za podpis pogodbe, a so jo zavrnili, saj želijo otroka vpisati v točno določeno enoto vrtca oziroma lokacijo. »Od skupno 132 otrok je 26 otrok, ki so uvrščeni na zadnje mesto čakalnega seznama, ker so starši že najmanj trikrat odklonili ponujeno prosto mesto,« je navedla vodja občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič. Ob tem so na občini poudarili, da na čakalnem seznamu ni otrok s stalnim prebivališčem v Ljubljani in ki so jih starši pripravljeni vpisati v kateri koli vrtec.

Letos v vrtcih manj otrok kot lani

Letos je v javne vrtce v Ljubljani vključenih skupno 13.191 otrok, medtem ko jih je bilo lani 13.358, leto prej pa kar 13.582. Po nekajletnem naraščanju števila vključenih otrok zdaj število spet upada. »Zaradi zmanjševanja rojstev upada število vpisanih otrok, zato preurejamo prostore, ki smo jih v osnovnih šolah uporabili za izvajanje programa predšolske vzgoje, in jih ponovno namenjamo osnovnošolcem,« so pojasnili na občini in dodali, da bodo tudi v prihodnje investicijski načrt smiselno prilagajali glede na dinamiko števila rojstev in potrebe staršev po vrtcih. Ob tem na občini načrtujejo, da bodo še letos do jeseni zaključili štiri večje projekte, ki so vključeni v energetsko sanacijo javnih objektov (EOL-3).

Do oktobra naj bi bila tako zaključena celovita prenova in nadzidava enote Palčki vrtca Jelka, kjer je v petih oddelkih prostor za otroke od prvega do šestega leta starosti. Prav tako naj bi delavci do takrat končali celovito prenovo enote Zarja vrtca Viški gaj in enote Rjava cesta vrtca Miškolin. Dela v enoti Murgle vrtca Kolezija, kjer je enajst vrtčevskih oddelkov, naj bi medtem delavci z gradbenimi deli končali predvidoma do novembra. V Murglah se bodo otroci sicer ob celoviti prenovi objekta razveselili tudi novega večnamenskega prostora in prenovljene kuhinje. Večnamenski prostor že stoji, v notranjosti objekta pa potekajo zaključna dela. Nekoliko dlje bodo morali medtem na nove prostore počakati v enoti Ajda vrtca Ciciban, ki jo letos obiskuje okoli 230 otrok. Prenova stavbe in izgradnja večnamenskega prostora naj bi bili končani do marca 2021. Tudi ta prenova je del projekta EOL-3, občina pa je zanjo pridobila tudi državna sredstva v vrednosti skoraj 1.224.000 evrov.