Ljubljanska občina prek Javnega holdinga Ljubljana išče izvajalca za prenovo črnovaške ceste, saj ta poleg prometnih površin vključuje še vso komunalno infrastrukturo. Gre za pomembno naložbo, saj prebivalci Črne vasi in Lip že leta čakajo, da občina zgradi komunalno infrastrukturo in uredi cesto skozi naselje, ki je zelo nevarna, saj nima niti pločnika niti kolesarskih površin, čeprav gre za priljubljeno kolesarsko pot proti Podpeči.

Projekt predvideva, da bi prenovljeni cesti na obeh straneh dodali 2,25 metra širok pločnik s kolesarsko stezo in površinami za pešce, pod njim pa bodo vakuumska kanalizacija, nov vodovod, električno in optično omrežje, plinovod, uredili pa bodo tudi javno razsvetljavo. Prenovljena bodo tudi vsa avtobusna postajališča in dostopi do parcel ob cesti z mostički ter mostovi čez potoke Volar, Farjevec, Zidarjev graben in Capuder.

Računajo tudi na evropska sredstva

Na javnem holdingu bodo prijave izvajalcev zbirali do 21. septembra, jih nato pregledali in izvajalce, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, pozvali k oddaji ponudbo. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da bo imel izvajalec po podpisu pogodbe kar tri leta časa za uresničitev naložbe, kar pa po naših informacijah ni povezano z deli, ki naj bi po ocenah trajala okoli leto dni, temveč z dejstvom, da na občini nimajo še vseh zemljišč za izvedbo naložbe. Kot so nam povedali na magistratu, imajo trenutno pridobljena zemljišča oziroma služnosti za vsa zemljišča za gradnjo ceste in kanalizacije, pridobivajo pa še nekatera zemljišča za nov zemeljski jarek ob cesti, ki bo pomemben za odvodnjavanje poplavno ogroženega območja.

O prenovi črnovaške ceste so na občini lani spomladi imeli tudi sestanek s prebivalci, ki jim je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da bodo zemljišča pripravljeni odkupiti po osem evrov na kvadratni meter, da pa seveda lahko občini tudi podelijo brezplačno služnost. Razpis za izbor izvajalca je takrat napovedal za poletje, kar pa se je zgodilo šele več kot leto kasneje. Časovna premaknitev pri izvedbi projekta je razvidna tudi iz rebalansa proračuna, saj je bilo po prvotnem predlogu letošnjega proračuna na postavki, predvideni za financiranje gradnje, 3,4 milijona evrov, v rebalansu pa so znesek zmanjšali na vsega 300.000 evrov. So pa medtem na občini očitno našli tudi dodatne vire financiranja, saj predvidevajo, da bosta naložbo sofinancirali evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj in država iz projekta gradnje regionalnih kolesarskih povezav.

Priključeni na kanalizacijo ob Ižanski cesti

Vakuumska kanalizacija ob črnovaški cesti se bo navezala na novo kanalizacijo ob Ižanski cesti, ki je del ogromnega kohezijskega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, vrednega kar 135 milijonov evrov. Gradnja kanalizacije ob Ižanski cesti sodi v zadnji sklop projekta, za katerega so na ljubljanski občini že izbrali izvajalca in z njim v začetku leta podpisali pogodbo. Gre za konzorcij podjetij Hidrotehnik, Komunalne gradnje, Prenova gradbenik in PZG, ki naj bi dela opravil za slabih 15 milijonov evrov brez DDV. Pogodba poleg kanalizacije ob Ižanski cesti obsega gradnjo kanalizacije na območjih Polja, Kašlja, Rakove jelše, Sibirije, Zadobrove, Tacna, Šmartna pod Šmarno goro, Sostrega, Žabje vasi, Dobrunj, Novega Polja, Pod Debnim vrhom in Brdo zahod. Skupaj naj bi zgradili za 32,6 kilometra kanalizacije, vključno s šestimi črpališči.