Toksikološke analize so pokazale, da so bili leta 2018 pri največ smrtih prisotni kokain in sintetični analgetiki, kot sta tramadol in fentanil, ki se predpisujejo tudi na recept. Sledijo zastrupitve s heroinom, ki je dolgo časa veljal za najbolj nevarno drogo. Med umrlimi je kar tretjina žensk.

Trend naraščanja umrlih zaradi drog in neučinkovite politike na tem področju beležimo od leta 2015. Slovenija se je tako uvrstila visoko nad povprečje EU po številu smrtnih primerov predoziranja s prepovedanimi drogami na milijon prebivalcev. Nevladne organizacije opozarjajo, da je mogoče pričakovati nadaljnjo rast teh smrti tudi zaradi zaostrovanja represivne politike v novi Agendi in akcijskem načrtu EU za boj proti drogam za obdobje 2021–2025 ter nazadovanja v razvoju nekaterih učinkovitih ukrepov zmanjševanja škode pri nas. Večino teh smrti bi lahko preprečili.

Zaradi pandemije covida-19 se spreminjajo tudi načini pridobivanja in vzorci rabe prepovedanih drog. Razumevanje, kaj pomeni poslabšanje dostopa do programov pomoči za uporabnike drog, in razumevanje prilagajanja novim razmeram bi pomagalo izboljšati odzive države. Ljudje po vsem svetu so se začeli tudi samoorganizirati, potem ko je postalo jasno, da politika ne ščiti najbolj ranljivih, marginaliziranih in stigmatiziranih skupin.

Enaintrideseti avgust je v mnogih državah postal nacionalni in mednarodni dogodek. Ob tem je treba opozoriti, da se smrt zaradi predoziranja s prepovedano drogo pogosto zgodi v kombinaciji z alkoholom. Ta dan je priložnost, da se spomnimo naših otrok, staršev, drugih sorodnikov, sosedov, znancev, ki so umrli zaradi prepovedanih drog in škodljive politike glede njih, saj se te smrti, zaradi neodobravanja rabe prepovedanih drog, skrivajo in se jih nekateri sramujejo. Zato je ta dan posebej pomemben za tiste žalujoče, ki jim je bil preprečen normalen potek žalovanja in soočanja z izgubo. Njegov pomen je tudi v ozaveščanju o vseh vzrokih previsoke umrljivosti uporabnikov drog. V javnosti širi sporočilo, da je smrti zaradi predoziranja s prepovedano drogo mogoče preprečiti, a ni prave politične volje.

DUŠAN NOLIMAL, zdravnik, raziskovalec in specialist javnega zdravja.