Zaradi Nila se je med državami že v preteklosti iskrilo, poskusni začetek delovanja hidroelektrarne in manjši pretok na Nilu pa utegneta te napetosti še poglobiti. V Etiopiji so začetek delovanja hidroelektrarne dočakali vzhičeno. Tamkajšnje glasbene zvezde iz pop industrije so napisale različne pesmi, s katerimi se krepi nacionalistični ponos. Največji etiopski pop zvezdnik Teddy Afro v svoji pesmi, ki je mešanica reggaeja in tradicionalne bojne pesmi v amharskem jeziku, svari Egipt, da ne bo več mogel računati na vso vodo iz Nila. Manj napadalna sta v svojih pesmih Mekdes Abebe in Tadesse Mekete, ki ljudi pozivata, naj se zganejo in pomagajo dokončati jez, tudi s finančnimi prispevki za državo. Zerubabbel Molla v svoji pesmi prepeva, da se je nad Etiopijo zjasnilo nebo, zaradi gradbenega dosežka pa je država postala vidna za celoten svet. Razplet pogajanj za vodo iz Nila je povsem odprt. Najbolj si čimprejšnjega dogovora želi Egipt, ki že prejema 90 odstotkov vode iz Nila. V tristranskih pogajanjih o delitvi vode je vztrajal, da bi letno dobil vsaj 55 milijard kubičnih metrov vode, vendar Etiopija ni dokončno privolila v tolikšen pretok. Dejansko Etiopija ne želi privoliti v to, da bi bil dogovor o pretoku obvezujoč, razhajanja med trojico držav pa obstajajo tudi glede vprašanja, kako reševati prihodnje spore glede vodnih virov. Ker je Etiopija od junija že napolnila več kot polovico rezervoarja velikega jezu, se napetosti med državami dodatno povečujejo. Nervozen je tudi Sudan, saj bi lahko bila zaradi manjšega pretoka ogrožena tudi električna preskrba države, ki jo ta zagotavlja tudi hidroelektrarnami na svojih dveh postavljenih jezovih na Nilu.