Več kot 26.000 otrok bo v torek prestopilo prag katere od ljubljanskih osnovnih šol. A za nekatere med njimi se bo letošnje šolsko leto začelo nekoliko drugače, kot so bili morda vajeni v minulih letih. Spremembe namreč ne bodo zgolj zaradi prilagoditvenih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, temveč tudi zaradi tega, ker na štirih osnovnih šolah še vedno potekajo gradbena dela. Šolsko leto bodo zato učenci teh osnovnih šol začeli na nadomestnih lokacijah.

OŠ Nove Fužine na treh lokacijah

Gradbena dela še vedno potekajo na osnovnih šolah (OŠ) Riharda Jakopiča, Vrhovci, Nove Fužine in Martina Krpana. Najbolj bodo razdrobljeni učenci OŠ Nove Fužine, kjer potekata celovita obnova in nadgradnja objekta, projekt pa bo zaključen predvidoma novembra. Do takrat bodo prvošolci pouk obiskovali v stavbi bivše podružnice OŠ Črnuče-Dragomelj v Šentjakobu, medtem ko bo pouk za trinajst oddelkov otrok od drugega do šestega razreda potekal na območju študentskega kampusa nasproti parka Tivoli ob Celovški cesti v Šiški. »Kampus bo namenjen samo šolarjem ter bo zanje tudi ustrezno urejen in zavarovan,« je ob tem zagotovila vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Mestni občini Ljubljana Marija Fabčič. Učenci zadnje triade bodo prostore v OŠ Nove Fužine začasno zamenjali za učilnice srednješolskega centra na Aškerčevi cesti.

Iz preostalih osnovnih šol, kjer še vedno potekajo gradbena dela, bo ljubljanska mestna občina na druge lokacije začasno preselila samo določene oddelke. Prvo- in drugošolci OŠ Vrhovci, kjer gradijo nove učilnice, bodo imeli pouk v prostorih Zavoda sv. Stanislava, učenci tretjih, četrtih in petih razredov pa na Srednji trgovski šoli na Poljanski cesti. Za učence od šestega do devetega razreda po pouk potekal na matični šoli. Do aprila 2021 bodo delavci zaključili dela na območju OŠ Riharda Jakopiča, kjer gradijo prizidek s telovadnico in dodatnimi učilnicami, projekt pa bo zaključen maja prihodnje leto. Za tamkajšnje četrtošolce bodo zato pouk začasno organizirali na OŠ Dravlje, za dva oddelka petošolcev pa v Zavoda sv. Stanislava. Učenci tretjega in četrtega razreda OŠ Martina Krpana, kjer prav tako gradijo dodatne učilnice, bodo začasno gostovali v prostorih tamkajšnje četrtne skupnosti. »Za vse otroke bo zjutraj organiziran prevoz od matične šole do nadomestne lokacije in popoldne nazaj do matične šole. Izjema je OŠ Martina Krpana, saj so nadomestni prostori blizu šole, zato bodo tam namesto prevoza prisotni spremljevalci, ki bodo otroke pospremili od šole do nadomestne lokacije,« je pojasnila Marija Fabčič.

V razred z zgolj enim staršem

Od približno 26.000 ljubljanskih osnovnošolcev, ki bodo razporejeni v 1154 oddelkov, jih bo skoraj 3000 prag osnovne šole prestopilo prvič. To je 71 prvošolcev oziroma šest oddelkov več kot v lanskem šolskem letu. Na občini pojasnjujejo, da se tudi letos v glavnem mestu nadaljuje trend polnjenja javnih osnovnih šol, saj izobraževanje zaključujejo številčno šibkejše generacije devetošolcev, vpisujejo pa se močnejše generacije prvošolcev.

»Na začetek šolskega leta smo dobro pripravljeni,« je zagotovil Marjan Gorup, predsednik aktiva ravnateljev OŠ in ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca. Pojasnil je, da bodo morali tako zaposleni na šoli kot tudi starši upoštevati nekatere varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb novega koronavirusa, da pa ima sicer vsaka šola svojo strategijo upoštevanja priporočil NIJZ, ki je prilagojena zmožnostim in prostorski organiziranosti šole. Starši tako denimo v torek v šolo naj ne bi vstopili, izjema bodo starši prvošolcev. »Na naši šoli smo se odločili, da bo eden od staršev lahko prvošolca pospremil do učilnice. Prvi šolski dan je pomembna izkušnja, ki ostane v spominu,« je odločitev pojasnil Marjan Gorup.