Prihodki od prodaje so bili nižji na vseh poslovnih področjih, na kar je v največji meri vplivala epidemija covida-19, so po današnji seji nadzornega sveta družbe, ki se je seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju skupine in matične družbe v obdobju od januarja do junija 2020, prek objave na straneh Ljubljanske borze ocenili v koprskem logistu.

Ob tem je skupina v prvih šestih mesecih letos ustvarila 6,4 milijona evrov denarnega toka iz poslovanja, kar je 12 odstotkov manj v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019. Dobiček iz poslovanja je medtem znašal 2,6 milijona evrov, kar je 29 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani.

Neto finančni dolg na ravni skupine se je medtem ob koncu obravnavanega obdobja v primerjavi s koncem leta 2019 zmanjšal za 14 odstotkov na 46,8 milijona evrov.

Skupina Intereuropa se je na otežene razmere odzvala tudi s pospešenim izvajanjem nekaterih razvojnih projektov in bo tako v nadaljevanju letošnjega leta prek mreže 12 odvisnih družb v devetih državah jugovzhodne Evrope in Ukrajine v okviru skupine Pošta Slovenije nadaljevala izvajanje okrepljenih trženjskih aktivnosti in zagotavljala logistično podporo odjemalcem v celotni oskrbovalni verigi, so še napovedali v družbi.

V luči spremenjenih razmer zaradi epidemije covida-19 je sicer nadzorni svet Intereurope že v začetku julija sprejel rebalans poslovnega načrta skupine za leto 2020, po katerem so prihodki od prodaje skupine načrtovani v višini 139,5 milijona evrov, kar je 31,3 milijona evrov manj od prvotno načrtovanih.

Skupina Intereuropa je v letu 2019 zabeležila čisti dobiček v višini 3,9 milijona evrov. Prihodki so tedaj dosegli 160,4 milijona evrov, skupina pa je ustvarila 13,9 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA), poslovni izid iz poslovanja pa je znašal 7,2 milijona evrov.