V Cinkarni Celje sicer opozarjajo, da so z letošnjim letom spremenili način vrednotenja zalog gotovih izdelkov glede na predhodna leta. To je zvišalo rezultat poslovanja prvega polletja in bo znižalo rezultat drugega polletja, na letni ravni pa se bo vpliv izničil. Pozitivni vpliv spremembe na čisti dobiček v prvem polletju znaša 2,35 milijona evrov.

Kot je v danes objavljenem nerevidiranem poročilu o poslovanju ocenil predsednik uprave Cinkarne Aleš Skok, je padec prodaje v polletju v luči trenutnih razmer minimalen. Na minimiziranje vpliva epidemije covida-19 na poslovanje je pozitivno vplivala odsotnost kitajskih proizvajalcev na evropskem trgu v začetku leta, kar se je odrazilo v večjem povpraševanju po nosilnem programu, pigmentu titanovega dioksida, v prvem četrtletju. Poglabljanje epidemije proti koncu marca pa je sprožilo proces kopičenja zalog pigmenta pri kupcih ob koncu prvega kvartala.

"Manjša proizvodnja in povečane zaloge pri kupcih so vplivale na padec prodaje v drugem kvartalu. Ocenjujemo da je bil padec manjši od splošnega padca prodaje na trgu titanovega dioksida," poudarja Skok.

Za investicije, nabavo osnovnih sredstev in nadomestne opreme je Cinkarna v prvih šestih mesecih namenila 5,6 milijona evrov, kar predstavlja manj kot tretjino načrtovanih sredstev. Znesek je nižji predvsem zaradi prekinitve nenujnih investicijskih in vzdrževalnih del v času pandemije covida-19, pa tudi zaradi običajne dinamike del, ki zapadejo v plačilo v večjem delu v drugi polovici leta.

Finančni položaj podjetja je še naprej stabilen, podjetje vse obveznosti poravnava pravočasno in v polnem obsegu, zagotavlja vodstvo. Podjetje nima bančnih dolgov, preostale finančne obveznosti se nanašajo na obveznost izplačila dividend in cesijske obveznosti.

Uprava Cinkarne Celje ocenjuje, da so doseženi poslovni rezultati objektivno dobri in na ravni napovedi za prvo polletje 2020. Zaradi ponovnega vdora kitajskega materiala in ohlajanja svetovnega gospodarstva pričakujejo, da se bodo razmere v drugi polovici leta poslabšale in z njimi tudi poslovna uspešnost podjetja. Kljub temu ocenjujejo, da je poslovni načrt za letos realno dosegljiv. Konec lanskega leta so v podjetju za 2020 napovedovali prihodke v višini 174,2 milijona evrov, čisti dobiček pa naj bi se ustavil pri 14,1 milijona evrov.