Kot pravijo na občini Brežice, ki je zagotovila 25.000 evrov za nakup vozil, želijo z novimi vozili izvajalkam omenjene storitve zagotoviti predvsem večjo varnost in s tem tudi večjo kakovost same storitve. Po besedah župana Ivana Molana cena storitve ob tem ostaja enaka lanski oziroma naj bi se celo znižala za nekaj odstotkov.

Kot pravi direktorica brežiške enote centra za socialno delo Posavje Marina Novak Rabzelj, center izvaja pomoč na domu v občinah Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki. Trenutno oskrbujejo okoli 400 uporabnikov na območju celotnega Posavja, pomoč pa ponuja okoli 45 socialnih oskrbovank.

V občini Brežice za pomoč starejšim in invalidom na domu skrbi devet izvajalk, zaradi vse večjih potreb pa se jim bo prihodnji mesec pridružila še ena sodelavka. Pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi toplega obroka ponujajo povprečno 80 uporabnikom, kar je okoli 50 odstotkov več kot pred dvema letoma. »Delo poteka od jutra do večera, nekatere uporabnike obiščejo tudi trikrat na dan. Mnogi posamezniki namreč potrebujejo pomoč tako pri jutranji kot večerni negi, v času kosila pa jim dostavijo tudi topel obrok,« opisuje Rabzeljeva.

Ekonomsko ceno storitve subvencionira občina v višini 63 odstotkov oziroma 13,47 evra na uro. Cena storitve za uporabnika tako letos znaša 6,94 evrov na uro. Za subvencioniranje te socialnovarstvene storitve je v letošnjem občinskem proračunu namenjenih 150.000 evrov.

Občina ohranja tudi telefon za pomoč starejšim, ki ga je uvedla v začetku epidemije koronavirusa. Tako lahko starejši občani na telefonsko številko 051 201 010 pokličejo za različne oblike pomoči in dobijo informacije o storitvah, kot je brezplačen prevoz za starejše Sopotniki, in mnoge druge.