Pivčevi je pomembno, da se nekaj dogaja, in pri teh dogajanjih jo, vemo, iz katerega razloga, podpira tudi predsednik vlade. Ko bo – bo pa – sledila še polomija z demografskim skladom, bo predsednik vlade pokazal s prstom na DeSUS, če bo ta sploh preživel. Zanimivo je, da ustanavljamo urad, čeprav razprava o tem ni končana. Nihče ne prisluhne profesorjem Damijanu, Mraku in drugim, ki opozarjajo na neutemeljenost in nepremišljenost ustanavljanja takega sklada. Pomembno je, da bosta urad in fikus, saj ne tajnice ne ministra brez listnice ne potrebuje, ker ne ve, kaj bi delala. Žalostno.

A vrnil bi se k pravnim mnenjem, ki jih Pivčeva zbira. Glede na to, da se na marsikaj ne spozna in ne razume, jo je treba razrešiti in prej poučiti o pravnih vprašanjih. Pivčeva meni, da jo lahko razreši samo kongres, kar je zgrešeno. Po njenem mnenju ga lahko lahko »biksa« štiri leta in je nihče ne more razrešiti. Moj profesor je nekoč govoril, da ima pravna norma »dušo« in to dušo je treba poiskati. V vašem statutu, gospa Pivčeva, jasno piše, da če ga nekdo biksa (to so moje besede in niso iz statuta), ima svet stranke možnost, da vas razreši. Problem je v nečem drugem. V šestih mesecih, kolikor je na vseh funkcijah, ni naredila ničesar razen škode za stranko DeSUS. Predvsem glede na to, da Pivčeva ne razpravlja o svojem početju, marveč se ukvarja s statutarnimi vprašanji, jo je treba razrešiti oziroma vreči z vseh položajev, ker noče in ne razume svojega položaja, prav tako tudi ne posledic za stranko; tega se ne zaveda, ker stranka z njo na čelu ne deluje.

V primeru Pivčeve gre za moralno vprašanje, ki ga ona noče razumeti. Noče ali ne more? V vsakem primeru je odgovor jasen: kot takšna ne more biti več na čelu stranke.

Remzo Skenderović član Društva SRP, Ljubljana