Iz pogovorov s takrat prisotnimi delavci so ugotovili, da so bili pred kratkim izvedeni vzdrževalni ukrepi, katerih morebitne pomanjkljivosti »aktivno preiskujejo in bodo v primeru njihovega odkritja nemudoma ukrepali s sprožitvijo ustreznih postopkov zoper odgovorne osebe«.

Poleg tega so pregledali celotno tovarno, da preverijo, ali so na vseh vstopnih točkah vodovodnega sistema stvari urejene tako, da ni nobene možnosti, da bi prišlo do podobnih vplivov. »Pregled je bil opravljen in lahko zagotovimo, da na celotnem področju delovanja podjetja Eternit Slovenija ne obstaja nobena šibka točka, kjer bi še bilo možno kakršnokoli onesnaženje pitne vode,« so navedli. Ob tem so dodali, da je Eternit Slovenija ena od treh proizvodnih lokacij v skupini Swisspearl in namenja okolju posebno pozornost.

Zaposlili so tudi ustrezen kader s področja varovanja okolja, s katerim načrtujejo še dodatne izboljšave na tem področju. »Znova poudarjamo, da obžalujemo nastali dogodek, ki se je zgodil zaradi spleta okoliščin in človeškega faktorja, ter zagotavljamo, da smo v podjetju takoj sprejeli vse ukrepe, da se podoben dogodek ne more ponoviti,« so dodali.

Do onesnaženja pitne vode v Anhovem je prišlo 24. julija zjutraj, potem ko je, kot je ob pregledu ugotovila inšpekcija, zaradi napake pri obratovanju industrijske čistilne naprave družbe Eternit industrijska odpadna voda iz bazena za mehansko prečiščeno odpadno vodo odtekala v vodovodno omrežje. Napako so isti dan odpravili. Kljub vsem prizadevanjem pa uporabniki vodovoda v Anhovem še vedno pijejo le vodo, ki jim jo pripeljejo z gasilsko cisterno.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je namreč pred izdajo dovoljenja za ponovno uporabo pitne vode iz vodovoda v Anhovem postavil še nekaj zahtev. Med temi zahtevami je tudi zagotovilo podjetja Eternit, da do podobnega dogodka ne bo več prišlo.