Kot je povedal župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač, so imeli od sobote, ko je bila zaradi meteorne vode poplavljena tudi vas Tešanovci, že tretje neurje s točo. Zato bodo ustanovili komisijo za popis škode, čeprav je vprašanje, ali bodo prizadeti dobili kakšno odškodnino.

V ponedeljek je padala toča, ponekod debela tudi kot jajce. Kot pravi župan, je težava predvsem pri trajnih nasadih. Med tem ko so poljščine večinoma zavarovane in bodo kmetje dobili nekaj odškodnine, je pri trajnih nasadih težava tudi v tem, da si povsem opomorejo šele po nekaj letih, nekateri pa so povsem odvisni od njih.

Poškodovane so predvsem poljske in gozdne ceste, ki jih je v občini 200 kilometrov in so večinoma makadamske.