Psi pogosto obolevajo za boleznijo, podobno Alzheimerjevi bolezni pri ljudeh. Eno od možnosti za zdravljenje v prihodnosti pa predstavljajo prav matične celice, ki bi jih predhodno razvili v živčne celice. S proučevanjem te bolezni in možnosti njenega zdravljenja se ukvarjajo tudi raziskovalci na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, k kliničnim raziskavam pri psih, ki bodo lahko pozneje zanimive tudi za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni pri ljudeh, pa bodo prispevali tudi rezultati raziskave slovenskih raziskovalcev, so izpostavili na fakulteti.

V raziskavi so sodelavci veterinarske fakultete preverili delovanje različnih dejavnikov, ki v telesu usmerjajo pravilen razvoj živčnih celic. Odkrili so pravo kombinacijo dejavnikov, ki pasje matične celice iz maščobe spodbudi k pretvorbi v živčne celice. Zaenkrat so diferenciacijo celic dokazali glede na njihovo obliko in aktivnost genov v laboratoriju, v nadaljnjih raziskavah pa bo treba ugotoviti, ali takšne celice tudi delujejo kot živčne celice v živem organizmu, so pojasnili na fakulteti.

Kot so pojasnili, je raziskava pomembna predvsem z dveh vidikov - odraslim matičnim celicam se običajno pripisuje slabša sposobnost pretvorbe v različna tkiva, ta raziskava pa kaže, da je možen prehod med zelo različnimi tipi celic, kot so maščobne matične celice in živčne celice, brez predhodne dediferenciacije celic v nediferencirane matične celice. Če se bo izkazalo, da te celice tudi funkcionalno delujejo kot živčne celice, bi to lahko v prihodnosti pomenilo pomemben premik pri zdravljenju nevrodegenerativnih bolezni. Rezultate raziskave so ljubljanski raziskovalci objavili tudi v eni od vodilnih revij s področja veterinarske medicine BMC Veterinary Research, so sporočili.