V Ljubljani so ponovno potekali protivladni protesti. Zaradi deževnega vremena se je na Prešernovem trgu zbralo le nekaj deset protestnikov, tokrat pa so opozarjali predvsem na sredstva, ki jih vlada namenja vojski oz. za nakupe vojaške opreme. Po prepričanju pobudnikov protesta in njihovih somišljenikov bi bilo 780 milijonov evrov, kolikor jih vlada v prihodnjih šestih letih namerava nameniti investicijam v vojsko, bolj koristno uporabiti za področja zdravstva, kulture, znanosti in zelenega gospodarstva, pa za izgradnjo domov za starejše in višje pokojnine.

Kot je poročal portal MMC, so protestniki načrtovani program, poimenovan »Razorožimo vlad«, zaradi vremena precej okrnili. S Prešernovega trga so se sicer nato odpravili na ploščad Ajdovščina, kjer so se zbrali pod streho, brali govore in glasovali, kam bi po njihovem mnenju morali vložiti milijone namenjene slovenski vojski.

Tonin: Čas, da smo na vojsko spet ponosni

Obrambni minister Matej Tonin je na tovrstne kritike danes odgovoril na twitterju. Kot je navedel, je Slovenska vojska zagotovilo suverenosti naše domovine. »Zaupamo ji, ker nam vedno priskoči na pomoč; tako ob naravnih ujmah kot pri varovanju meje,« je poudaril. Dodatnih 100 milijonov evrov letno po njegovih navedbah pomeni preživetje Slovenske vojske in njeno nujno posodobitev.

Kot je še navedel Tonin, je bilo zanemarjanja vojske dovolj. »Slovenski vojak ne bo več slabo obut in brez ustrezne opreme. Kriza je proračun Slovenske vojske praktično prepolovila,« je spomnil in poudaril, da je čas, da smo na vojsko spet ponosni.

Z daljšim sporočilom so kritike na račun zagotavljanja sredstev za vojsko pospremili tudi na ministrstvu za obrambo. Kot so zapisali, z vlaganjem v obrambo in varnost države zagotavljajo pogoje za rast in razvoj vseh drugih ključnih sistemov države.

S predlogom zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021-2026, ki je že v obravnavi v DZ, se po navedbah ministrstva zagotavlja minimalno potrebna sredstva za izvajanje najpomembnejših investicij v Slovenski vojski v omenjenih letih.

S tem želijo vzpostaviti in zagotavljati ključne vojaške zmogljivosti, določene s splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter srednjeročnimi obrambnimi programi. Obenem poudarjajo, da gre za zelo postopno vzpostavljanje zmogljivosti, kjer se bodo upoštevale tudi javnofinančne zmožnosti države.

Omenjeni zakonski predlog sicer predvideva 780 milijonov evrov dodatnih sredstev za vojaške investicije v prihodnjih šestih letih. Na ministrstvu zagotavljajo, da bodo nabavljali opremo, ki bo omogočala dvojno rabo, torej tudi v primeru naravnih in drugih nesreč, pri reševanju v gorah, prevozih ponesrečencev ter podpori drugim državnim organom.

Obenem poudarjajo, da bo vzpostavljen nadzor porabe sredstev, in sicer na ravni vlade s potrjevanjem letnih programov investicij in na ravni DZ z letnim poročanjem o izvajanju zakona.

»Varnost je za državo predpogoj za obstoj družbe - da lahko normalno in varno živimo, delamo in ustvarjamo. Le z varnim okoljem bomo zagotovili pogoje za rast in razvoj vseh drugih ključnih sistemov države, » so še poudarili na ministrstvu.