Ministrstvo zaradi uskladitve nacionalne ureditve s predpisi EU spreminja definiciji kmeta in kmetijskega gospodarstva. Predpisi jasno določajo, da je kmet subjekt, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, kmetijsko gospodarstvo pa objekt, s katerim kmet upravlja. Predlog novele določa, da je kmetijstvo gospodarska dejavnost, ki se lahko opravlja v katerikoli obliki poslovnega subjekta. Kmet, ki pa je fizična oseba in ni samostojni podjetnik, pa se po predlogu zakona imenuje kmet posameznik (dosedanji nosilec kmetije), njegovo kmetijsko gospodarstvo je kmetija. Hkrati bo novela po predlogu postavila tudi nekatere omejitve pri kmetu posamezniku.

Predlogi in mnenja, prejeta v javni obravnavi, se nanašajo tudi na vodenje podatkov v registru kmetijskih gospodarstev in evidencah, ureditev področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri primarni kmetijski pridelavi, ureditev problematike gradnje rastlinjakov in druge kmetijske opreme na kmetijskih površinah.

Prav tako so med drugim prejeli mnenja glede dopolnitve na področju spremljanja bilance organske snovi in hranil v tleh, dopolnitve zelenega javnega naročanja v javnih zavodih, delovanje javne službe, spremembe obveznosti o pravici do sredstev in ureditev statusa čebelarja.

Glede na dejstvo, da je bila javna obravnava predloga v poletnem času, v naslednjih dneh še pričakujejo kakšno mnenje oziroma pripombo. »Na ministrstvu se bomo v naslednjih tednih sestajali s posameznimi pripravljalci členov v predlogu zakona, kjer bomo obravnavali prispele pripombe in mnenja,« so še dodali.