»V prvi fazi epidemije covida-19 je vlada s premišljenimi in strateško naravnanimi ukrepi poskrbela za socialno varnost prebivalcev in za preživetje podjetij, da bi tako družba kot gospodarstvo iz krize izšla v čim boljši kondiciji. Za uspešno soočenje z gospodarsko krizo je zelo pomembno tudi dejstvo, da so naše javne finance stabilne in banke likvidne,« so poudarili.

Po napovedih Evropske komisije, ki v letu 2021 predvideva šestodstotno gospodarsko rast v Sloveniji, bo po njihovih navedbah država v enem letu skoraj v celoti nadoknadila posledice letošnje epidemije. »K temu poleg vladnih ukrepov prispeva tudi dejstvo, da so javne finance stabilne in banke likvidne, zato je vsako strašenje, da bi prišlo do slabšega dostopa na področju zdravstva ali na področju pokojnin, odveč,« so zagotovili.

Učinki epidemije covida-19 so sicer močno zarezali v državni proračun. Prihodki so v polletju znašali 4,302 milijarde evrov, kar je za 15,5 odstotka manj kot v lanskem polletju. Odhodki so se medtem povečali za 27,7 odstotka na 6,218 milijarde evrov. Proračun je tako izkazal 1,916 milijarde evrov primanjkljaja.

V polletju so med odhodki najbolj zrasli odhodki za plače, blago in storitve, socialni in drugi tekoči transferji. Prihodki proračuna pa so se znižali predvsem na račun nižjih davčnih prihodkov, in sicer zaradi hitrega izpada davčnih prihodkov zaradi omejevalnih zakonskih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Na drugi strani so bili nedavčni prihodki višji za 17,6 odstotka, predvsem zaradi dodatnega zadolževanja.

Vlada je konec julija sprejela usmeritve za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna za letos, ki ga je spričo nepričakovanih izdatkov ob epidemiji covida-19 napovedala že pred nekaj meseci. Ministrstvom je naložila pripravo ukrepov za omejitev rasti oz. znižanje izdatkov, predvsem v smeri odložitve izdatkov, ki niso nujni. Predlog rebalansa naj bi bil nared do konca meseca.