Arso res nima gradbenikov med zaposlenimi, ki spremljajo kakovost voda (Dnevnik, 23. 7. 2020, Mnenja). To nalogo izvajajo kemiki, biologi, hidrogeologi… Najdete pa gradbenike na direkciji za vode, ki vodi in spremlja posege v vodno okolje. Ti sodelujejo s kolegi na Arsu, da je zagotovljena čim celovitejša skrb za vode.

Menimo, da ste v našem dopisovanju spregledali dvoje. Prvič: Blejsko kanalizacijsko omrežje nima iztoka v Blejsko jezero. Naš monitoring niti v času največje turistične obremenitve jezera ne kaže vpliva kanalizacije. Drugič: podatki monitoringa kažejo, da so za onesnaževanje jezera po letu 2009 v veliki meri odgovorni predvsem, kot pravite, »manjši« onesnaževalci. Konkretno mislimo na ribiče, ki omogočajo, da pride v jezero 10 ton hranil letno.

Andrej Vuga

odnosi z javnostmi, Agencija RS za okolje (Arso)