Sporočamo, da ni šlo za nobeno prenovo, temveč za popravilo talnih svetilk javne razsvetljave, pri čemer je bilo treba izvesti minimalen poseg v tla, da so svetilke lahko dobili ven. Podjetje KPL je zatem opravilo fugiranje. Dela so bila opravljena v sklopu garancije, zato ne predstavljajo dodatnega stroška za Mestno občino Ljubljana.

Očitno bo moralo podjetje KPL tokrat ostati brez medalje za molžo javnega denarja, če parafraziramo avtorja N. N.

Sania Huskić Hočevar

odsek za odnose z javnostmi v kabinetu župana Mestne občina Ljubljana