Mestna občina Ljubljana je letos dala porušiti dotrajano stavbo Na Stolbi 8 in na njenem mestu že raste nova. Projekt, ki ga po naročilu občine izvaja družba Dema plus, bo končan prihodnje leto. V pritličje dvoetažne lesene stavbe bo svojo upravo preselil javni zavod Ljubljanski grad, v nadstropju pa bo Dema plus uredila dva manjša apartmaja z ozelenjeno teraso, do katerih bodo vodile zunanje stopnice. Kot je občina pojasnila na svoji spletni strani, bodo v apartmajih nastanjeni tuji gostujoči umetniki, »ki razstavljajo ali uprizarjajo najrazličnejše umetnostne zvrsti na Ljubljanskem gradu ali v katerem od bližnjih javnih zavodov s področja kulture«.

Prvotna, že porušena hiša na tem naslovu je bila po ocenah občine zgrajena konec 19. stoletja, izvirno pa naj bi bila v njej mizarska delavnica s stanovanjem. Pozneje je bila stavba večkrat predelana in dozidana, spomeniške vrednosti pa ni imela. Ker je bila stavba po oceni občine v zelo slabem stanju in bi rekonstrukcija stala skoraj toliko kot gradnja novega objekta, so se na občini odločili za nadomestno gradnjo. Dema plus je morala porušiti tudi servisne prostore za hišo in na tem mestu bo zgradila objekt, v katerem bodo sejna soba, delavnica za mala popravila vzpenjače, arhiv javnega zavoda, skladišče in sanitarije.

Celoten projekt bo po pogodbi z Demo plus občino stal 1,57 milijona evrov z davkom na dodano vrednost.