Iz izolske občine so v odgovoru Komisiji za preprečevanje korupcije, ki so ga posredovali medijem, navedli, da so Pivčevi rezervirali sobo v omenjenem hotelu med 12. do 14. junijem, ko je bila ministrica gostja občine.

Občina Izola je poravnala stroške dveh noči bivanja v hotelu za ministrico in za osebje njene varnostne službe, saj je bila pobudnica in gostiteljica obiska, so navedli na občini. Ob tem so poudarili, da v nobenem primeru niso nameravali poravnati stroškov bivanja nikomur drugemu kot predstavnikom ministrstva oz. varnostnikom, saj so imeli informacijo, da je ministrica varovana oseba. Z informacijo, da stroške varovanja poravna pristojno ministrstvo, občina ni bila seznanjena, so dodali.

Na občini pojasnjujejo, da pristojni zaposleni pri odreditvi plačila računa niso bili pozorni na napake v specifikaciji računa. V računu namreč ni bila vključena turistična taksa in strošek prijavnine, prav tako sta bili na računu navedeni še dve imeni, ki nista bili skladni z rezervacijo občine. Zato so o tem obvestili pristojno službo hotela in zahtevali popravek oz. dobropis računa. Nov račun s popravljeno specifikacijo so prejeli 29. julija.

Ko so bile ugotovljene napake na računu, so zaposleni opravili natančen pregled celotnega postopka, ki je pokazal, da ena od rezerviranih sob ni bila zaračunana za namen, kot sta ga predvidevali rezervacija in naročilnica, ki ju je občina poslala hotelu, navajajo na občini.

»Glede na to, da je do napake pri odrejanju plačila računa prišlo v kabinetu župana, se je župan Občine Izola Danilo Markočič odločil, da prevzame objektivno odgovornost in povrne znesek neupravičeno zaračunane sobe,« so sporočili.

Ob tem bo župan v najkrajšem času zaposlene v kabinetu seznanil z dodatnimi navodili glede naročanja in plačevanja storitev ob obiskih različnih delegacij, ki jih gosti občina.

Preberite tudi: Pivčevi so prenočevanje v hotelu na Krasu plačali šele po objavi članka v Dnevniku