»Naša nova politika na področju fosilnih goriv nam postavlja strog okvir glede dejavnosti v naftnem, plinskem in premogovnem sektorju. Zastavlja nam ambiciozne cilje, ki nam bodo omogočili tudi, da bomo pri transformaciji pomagali strankam,« je pojasnil Sewing.

Že takoj bodo prekinili financiranje projektov na Arktiki in projektov na področju naftnega peska. Slednji predstavlja alternativni vir črnega zlata, vendar je tako pridobljena nafta precej slabše kakovosti, pridobivanje pa je težavnejše, dražje in bolj onesnažuje okolje.

Takoj bodo prekinili tudi financiranje naftnih in plinskih projektov, pri katerih se za pridobivanje energentov uporablja metoda hidravličnega lomljenja oz. fracking, v državah s skromnejšimi vodnimi viri. V banki so po Sewingovih besedah prepričani, da bodo z ukrepi pripomogli k dosegi cilja EU, ki želi do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost.