Vozi desno, prehitevaj levo, poudarjajo na agenciji za varnost prometa, saj pri vožnji na avtocesti ne velja prosta izbira prometnih pasov. Pred prehitevanjem se mora voznik prepričati, ali to lahko stori varno, nato pa vozilo prehiti brez oklevanja. Po končanem prehitevanju se mora čim prej vrniti na desni prometni pas. Vztrajanje na levem, ko bi se moral vrniti na desnega, je značilno v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah in v času povečanega obsega prometa, predvsem ob koncih tedna. Ob konicah se promet pogosto zgosti na obeh prometnih pasovih. V tem primeru lahko kolona vozil na desnem pasu vozi hitreje od tiste na levem. To namreč ne šteje za prehitevanje.

Do fantomskih zastojev prihaja predvsem ob konicah. Takrat hitrost zaradi povečanega števila vozil bistveno pade. Zato morajo vozniki večkrat celo nepričakovano ustaviti, potem pa spet voziti tako, kot da se ni nič zgodilo. Fantomskim zastojem se lahko izognemo z vožnjo z ustrezno varnostno razdaljo. Vozniki morajo pravočasno prilagajati hitrost vožnje prometnemu toku in spremljati dogajanje prometa tudi daleč pred seboj. Zelo pomembno je tudi, da čim manj vozijo po levem pasu, menjavo prometnih pasov pa izpeljejo brez vpletanja drugih vozil, torej da se ne vrivajo v kolono. S takšno vožnjo ogrožajo vse prometne udeležence, poudarja agencija za varnost prometa. Opozarja tudi, da je ob vsakem zastoju nujno ustvariti reševalni pas za intervencijska vozila. mfr