»V Krki v drugo polletje vstopamo v dobri finančni kondiciji, z bogato ponudbo kakovostnih farmacevtskih izdelkov in inovativnimi pristopi na vseh področjih dela, ki nam bodo pomagali pri doseganju letošnjih načrtov in dolgoročnih strateških ciljev,« je, kot so danes sporočili iz Krke, ocenil Colarič.

Za letos načrtujejo 1,52 milijarde evrov poslovnih prihodkov in dobiček v vrednosti dobrih 210 milijonov evrov. Ker je razvoj dogodkov, povezanih s širitvijo covida-19, njegovimi posledicami in ukrepi držav, še vedno nepredvidljiv, pozorno spremljajo dogajanje v državah, v katerih poslujejo, in se prilagajajo razmeram, so zagotovili.

V prvem polletju v skupini večjih negativnih vplivov, razen vpliva padca tujih valut, predvsem ruskega rublja, na finančni rezultat niso zaznali. Za raziskave in razvoj so namenili dobrih devet odstotkov prodaje. Zaradi vpliva covida-19 so bili izdatki za investicije nekaj manjši od načrtovanih in so znašali 31,3 milijona evrov.

Bruto dobiček se je v polletju povečal na 60 odstotkov prihodkov iz poslovanja. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 30 odstotkov, EBITDA marža pa je znašala 34 odstotkov, so izpostavili.

Po prodaji najuspešnejši v Vzhodni Evropi

Po prodaji najuspešnejša regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa z 271,7 milijona evrov in 33,9-odstotnim deležem. Glede na primerljivo lansko obdobje so prodajo povečali za osem odstotkov. Sledila je regija Srednja Evropa s prav tako osemodstotno rastjo.

V Sloveniji so dosegli 38,3 milijona evrov prodaje, kar predstavlja 4,8-odstotni delež prodaje skupine Krka. Glavnino prodaje, 28,4 milijona evrov, so ob sedemodstotni rasti glede na primerljivo lansko obdobje dosegli z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prispevale 10 milijonov evrov.

V skupini Krka so prodali za 691,7 milijona evrov zdravil na recept, kar je osem odstotkov več. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje zmanjšala za dva odstotka, so ustvarili 61,5 milijona evrov. Veterinarskih izdelkov so ob osemodstotni rasti prodali za 38,7 milijona evrov. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 10 milijonov evrov ali 46 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

V prvem polletju so registrirali štiri nove izdelke v 13 farmacevtskih oblikah in jakostih. Za naložbe so namenili 31,3 milijona evrov, od tega 20,7 milijona evrov v obvladujoči družbi. Načrtovane naložbe si bodo do konca leta prizadevali izpeljati v čim večjem obsegu. V skupini je bilo konec prvega polletja 11.658 zaposlenih, od tega v tujini 5579.

V prvem polletju je družba Krka za nakupe lastnih delnic namenila 16 milijonov evrov, skupščina delničarjev pa je potrdila nov triletni program odkupa lastnih delnic, so spomnili v družbi.