AVK zagovarja strogo ločitev postopka presoje javnega interesa v medijih, ki naj ne bo v pristojnosti AVK, in postopka koncentracije po zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence. Kot so izpostavili v mnenju, objavljenem na spletni strani, AVK za presojanje kršitve pluralnosti v medijih ni strokovno usposobljena niti nima za te naloge zagotovljenih materialnih in finančnih sredstev. Prav tako ne razpolaga s potrebnimi znanji, da bi lahko ustrezno ovrednotili, ali je javni interes na področju medijev prizadet. AVK zato predlaga, da se postopek presoje javnega interesa jasno uredi. Prav tako naj se, kot to velja v primerljivih državah, za presojo tega interesa določi že usposobljen organ, ki je vsak dan v stikih z izdajatelji medijev in s tem povezanimi vertikalnimi trgi (na primer operaterji) in bo presojal ta vprašanja. Po oceni AVK je predlog novele zakona o medijih nejasen tudi v delu, ki opredeljuje izdajatelje medija, koncentracija katerih se presoja. sta