Tožilka Špela Brezigar mu očita zlorabo informacij o načrtovani prevzemni nameri, ko naj bi priporočil nakup delnic, ki jim je pozneje narasla vrednost. Valant je po mnenju tožilke zlorabil notranje informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na vrednost delnic, in jih leta 2012 izkoristil. Kot predsednik uprave NFD Holdinga je bil namreč, kot je dejala, seznanjen z informacijami, da bo Frutarom za delnico Etola, ki so na borznem trgu kotirale med 72 in 75 evri, pripravljen odšteti med 130 in 140 evrov. To informacijo je, tako tožilka, Valant, ki je bil takrat tudi prvi nadzornik Etola, sporočil tedanjemu direktorju Celjske borznoposredniške hiše (CBH) Zdenku Podlesniku, ki je tudi med obtoženimi v tej zadevi, da bi še pred objavo prevzemne namere pridobili večjo količino delnic Etola in jih nato prodali Frutaromu. Z zlorabo notranjih informacij naj bi družbi Energo Denus omogočil, da je v enem dnevu in brez vsakršnih lastnih sredstev ustvarila več kot 300.000 evrov dobička. Predobravnavni narok za preostale obtožene – poleg Valanta so še Podlesnik, NFD Holfing, podjetnik Zoran Planinšec in njegova družba Energo Denus – je bil prestavljen na 9. september.