Gospa je časopis seznanila z enim od dokumentov v obsežni komunikaciji, ki jo je imela s predstavniki inšpektorata. Gre za 28. dokument v inšpekcijskem postopku, ki se je začel po njeni prijavi 6. 8. 2014. Inšpektor je začel ugotovitveni postopek 29. 9. 2014. Prvi odgovor ji je bil poslan 8. 10. 2014.

Tudi njen dopis, ki ga je 29. 1. 2018 poslala glavni inšpektorici inšpektorata, dokazuje, da navedba, da je čakala na odgovor inšpekcije 1661 dni, ne drži. V dopisu navaja, da je na Inšpektorat RS za okolje in prostor že večkrat podala prijavo zaradi čezmerne obremenjenosti s hrupom v našem bivalnem okolju in da ji je »… inšpektorica Čopar-Sotenšek po elektronski pošti (8. 4. 2014; 3. 11. 2014) in po telefonu (13. 7. 2016) obvestila, da Inšpektorat RS za okolje in prostor nima osnove za ukrepanje, dokler ne bo sprejet operativni program varstva pred hrupom (OPH). Isti razlog za nezmožnost ukrepanja inšpekcije mi je bil predstavljen tudi na našem srečanju v prostorih inšpektorata dne 14 .2. 2017 (Hržica, Kaiser, Golčer, Vrhunec).« Gospe je bil 30. 1. 2018 podan odgovor št. 0618-41/2018/2 glede delovanja in ukrepanja inšpektorata, zakonodaje s področja hrupa in dejstva, da lahko oziroma mora pristojni inšpektor, ki je samostojen, ukrepati v skladu s svojimi pooblastili.

Darija Dolenc

svetovalka za odnose z javnostmi Inšpektorata RS za okolje in prostor, Ljubljana