– Javno zdravstvo je vedno bolj nedostopno in zaradi ukrepov v zvezi s koronavirusom nezadostno. Zahtevamo krepitev javne sociale in zdravstva, ki vsem omogoča enako dostopnost, varnost in kakovost potrebnih storitev na načelih solidarnosti in svobodne izbire.

– Javnosti še vedno ni znano, kje in koliko postelj bo država zagotovila v negovalnih/covid bolnišnicah, kamor bodo domovi za starejše občane (DSO) lahko namestili okužene in bolne stanovalce in tako zagotovili izolacijo in zaustavitev širjenja okužb v DSO; rdeče cone v DSO niso rešitev za okužene stanovalce.

– Hrastnik se ne sme ponoviti. Ponovno umirajo starejši v DSO.

– Nemudoma je treba sprejeti nove kadrovske normative v oskrbi in zdravstveni negi v socialnovarstvenih zavodih, ne glede na nedokončana usklajevanja normativov na drugih strokovnih področjih zdravstvene nege.

– Ministrstvo za zdravje naj odredi sistemski nadzor nad zdravljenjem obolelih in umrlih za covidom-19 v času epidemije v domovih starejših.

– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj nemudoma zagotovi sredstva za dokončanje doma starejših Center Roza kocke na Regentovi v Ljubljani, v Vrtojbi in Osilnici.

– Ministrstvo za zdravje naj nemudoma pripravi in omogoči široko javno razpravo o osnutku zakona o dolgotrajni oskrbi; vsi obljubljeni roki so namreč že pretekli.

– Domovi starejših naj uredijo obiske ob spoštovanju vseh varovalnih ukrepov na human in stanovalcem ter njihovim bližnjim prijazen način. Zapiranje domov za obiske je nesprejemljivo, še posebno če v domu ali neposredni okolici ni okužb. Praksa kaže, da praviloma okužb v domove ne prinašajo obiskovalci.

– Zahtevamo ničelno toleranco do vsakršne diskriminacije na podlagi starosti na vseh področjih življenja.

Biserka Marolt Meden predsednica Srebrne niti