Kot kažejo meritve agencije za okolje (Arso), je kemijsko in ekološko stanje reke Vipave vse boljše. Kraji ob reki imajo dandanes tudi dolvodno kanalizacijske sisteme, ki so priklopljeni na čistilne naprave. Lani so čistilno napravo zgradili tudi v nekdanji mlekarni, kjer zdaj deluje obrat Koloat v Vipavi. Vse to naj bi vlivalo na kakovost vode. »Voda je čista, praktično vse odpadne vode se namreč odvajajo v čistilno napravo in od tam prečiščene spuščajo v reko,« pravi župan Vipave Goran Kodelja. Vipava kljub temu ne spada med kopalne vode.

Agencija za okolje (Arso) je na Vipavi določila dve vodni telesi (Vipava povirje – Brje in Vipava Brje – Miren) s po enim merilnim mestom na vsakem, ki so ju poimenovali Velike Žablje in Miren. Meritve Arsa so pokazale, da je na obeh mestih kemijsko stanje vode dobro. Dobro je tudi ekološko stanje na vodnem telesu Vipava povirje – Brje, kar velja tako za obdobje ocenjevanja med letoma 2009 in 2015 kot med 2016 in 2019. Vodno telo Vipava Brje – Miren medtem ostaja v zmernem ekološkem stanju. Kot pravijo na Arsu, je razlog za to obremenjenost s hranili, ki se odraža v oceni z vodnim rastlinstvom.

Na slovenskih rekah, jezerih in v morju je v letošnji kopalni sezoni za kopanje namenjenih 48 odsekov, ki zakonsko ustrezajo kriterijem za določitev naravnih kopalnih voda. Na teh odsekih med kopalno sezono nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano vsakih 14 dni opravi vzorčenje. V mikrobiološkem laboratoriju potem ugotavljajo prisotnost bakterij escherichia coli in intestinalni enterokoki, ki sta pokazatelja morebitnega fekalnega onesnaženja. Teh meritev Arso na Vipavi ne opravlja, zato reka ne spada med kopalne vode.

Ljudje se kljub temu podobno kot še marsikje drugje po Sloveniji tam kopajo na lastno odgovornost, na reki in ob njej pa potekajo tudi druge dejavnosti. Vipava je v zadnjih letih stična točka treh projektov z namenom izboljšanja pogojev življenja v Vipavski dolini. Občine v dolini si v okviru projektov Grevislina in VIPava prizadevajo za nove turistične pridobitve in izboljšanje poplavne varnosti, saj reka pogosto poplavlja.

Na območju Vipavske doline je v okviru projektov med drugim predvidena vzpostavitev tematske učne poti, vključno z novo brvjo čez Vipavo v Dornberku. Na robu gozda Panovec v Novi Gorici pa obnavljajo močvirni travnik, kjer živi močno ogrožena populacija metulja strašničin mravljiščar. aro, sta