Organizacijo kulturnih dogodkov še več mesecev po izbruhu koronavirusa izrazito zaznamujeta negotovost in nenehno spreminjanje pravil o javnem zbiranju. V pripravah na novo sezono je tako kulturne producente v spletni anketi zanimalo, katere ukrepe so obiskovalci pripravljeni upoštevati ob obiskovanju dogodkov in kakšen je njihov odnos do spletnih oblik kulturne ponudbe.

Plačilo za splet?

Odgovori nekaj več kot 2200 anketirancev pričajo, da je obiskovanje kulturnih dogodkov v času koronakrize pogrešalo kar tri četrt respondentov, zgolj 6,5 odstotka pa ne. Kar 64 odstotkov anketiranih se jih je v tem času veliko zateklo k spletni kulturni ponudbi. »Okrog 14 odstotkov vprašanih si je vsaj občasno na spletu ogledalo tudi plačljive vsebine, kar velja v prihodnosti prepoznati za potencial razvoja,« ob tem ugotavljajo v Kino Šiška in Gleju.

Za spletni prenos je pripravljena plačati tretjina anketiranih, slaba tretjina za splet ne bi zapravljala, dobra tretjina je še neodločenih. Sprejemljiva cena spletnih dogodkov se glede na rezultate giblje okoli polovične cene vstopnice v živo.

Osem odstotkov vprašanih spletne ponudbe sploh ni spremljalo, kar 88 odstotkov vprašanih je namreč prepričanih, da kulturni dogodki v živo niso nadomestljivi s spletno ponudbo. Če bi bila prizorišča med epidemijo odprta, bi se predvsem koncertov, festivalov, predstav in razstav udeležilo več kot 95 odstotkov tistih, ki so jih pogrešali, le okrogle mize z ustvarjalci nekateri kulturni odjemalci (15 odstotkov) raje spremljajo po spletu.

Večine ni strah

V kolikšni meri je obiskovalce strah, da bi se na dogodku v živo okužili? 62 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da jih ni. Večina bi se na kulturna prizorišča vrnila takoj, predvsem na gledališke uprizoritve na prostem.

Da bi počakali še mesec ali dva, so se največkrat (21 odstotkov) odločili glede obiska večjih koncertnih dvoran, ki se zdijo obiskovalcem tudi sicer najbolj tvegane; desetina vprašanih jih letos sploh ne namerava obiskati.

Od organizatorjev ljudje ob tem pričakujejo predvsem obiskovalcem prijazno okolje, možnost vnaprejšnje rezervacije vstopnice in zagotovljeno varno vedenje drugih obiskovalcev, v nekoliko manjši meri pa tudi dostopnost razkužil in sedišča na primerni razdalji. Pričakovano bi kina in dvorane obiskovali vprašani z nižjo stopnjo izraženega strahu, medtem ko bi na dogodke na prostem prišli tudi bolj prestrašeni.