Po presoji ustavnega sodišča ni izkazano, da bi zadržanje izvrševanja izpodbijanega občinskega odloka lahko povzročilo občutnejše škodljive posledice, zlasti ob upoštevanju dejstva, da je poimenovanje Titova cesta v veljavi že vsaj od leta 1979. Če spremembe ne bi zadržali, pa bi v primeru kasnejše razveljavitve oziroma odprave odloka zaradi morebitne protiustavnosti oziroma nezakonitosti lahko nastali nepotrebni stroški tako za stanovalce kot za občino (plačilo menjave dokumentov, hišnih in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno), piše v sklepu ustavnega sodišča, ki je bil sprejet 1. julija.

Ker so po presoji ustavnega sodišča posledice, ki bi nastale z izvrševanjem izpodbijanega odloka, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči zadržanje izvrševanja izpodbijanega odloka, je sodišče zadržalo izvrševanje odloka do končne odločitve. Sklep je sodišče sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema.

Odločitev je bila sprejeta v postopku za preizkus pobude o referendumu, na katerem bi v Radencih odločali o preimenovanju Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Slednje je občinski svet sprejel 28. maja, pobudniki referenduma pa so se temu uprli, ker je Titova cesta po njihovem zgodovinsko dejstvo, na kateri so in bodo lahko gradili bodočnost, ter gre po njihovem mnenju za popolnoma nepotrebno provokacijo župana Romana Leljaka.