Zabeležili so veliko število predrtih pnevmatik na kolesih, pa tudi drugih, celo resnejših poškodb e-koles. Kot pojasnjujejo na občini, sistem tako ne služi svojemu namenu. TrajBi je namreč namenjen lažjemu dostopu od ene točke mesta do druge in ne celodnevni izposoji ali celo vožnji do Hrastnika ali drugih, tudi bolj oddaljenih krajev.

Na občini navajajo, da so jih občani opozarjali na primere, ko so posamezniki kolesa uporabljali za uničevanje, zaletavali so se v betonske zidove in prometne znake.

"S sistemom e-koles TRajBi smo želeli občanom in obiskovalcem Trbovelj omogočiti lažjo in okolju prijaznejšo mobilnost po mestu. S takšno uporabo, kot smo jo zaznavali sedaj TRajBi, žal ne dosega svojega namena," navajajo na občini.

Sistem izposoje električnih koles nameravajo spremeniti, da bi preprečili oz. ostreje sankcionirali zlorabe. Kot so izpostavili na trboveljski občini, imajo tovrstne sisteme izposoje koles tudi druge slovenske občine, a toliko poškodb e-koles in nespoštovanja splošnih pogojev uporabe drugje niso zaznali.

Tako bodo v prihodnje ob vsaki večji poškodbi kolesa uporabniku takoj zaračunali nastalo škodo. Omejili bodo, za koliko časa si bo posameznik lahko izposodil kolo, da si bo kolesa lahko izposodilo več ljudi. Medobčinsko redarstvo bo izvajalo tudi poostren nadzor nad uporabo sistema TRajBi, napovedujejo na občini.