Po kategorijah upravičencev so vozovnice doslej izdali 74.617 upokojencem, 3733 osebam, starejšim od 65 let, 1240 invalidom in 752 vojnim veteranom, so navedli na ministrstvu.

Brezplačni medkrajevni prevoz za upokojence in druge nekatere druge upravičence je zaživel z julijem. Upokojenci ga lahko uveljavljajo tako, da na prodajno mesto izvajalca prevozov osebno ali po pošti vložiti ustrezno vlogo. Ob tem se morajo izkazati z osebnim dokumentom, podatek o njihovem statusu pa se bo pridobil avtomatsko iz uradnih evidenc. Medtem morajo invalidi predložiti evropsko kartico ugodnosti za invalide, vojni veterani pa izkaznico vojnega veterana.

Na podlagi te vloge bo izvajalec javnega prevoza izdal upravičencem subvencionirano vozovnico za območje Slovenije z veljavnostjo 12 mesecev. Po preteku tega obdobja oz. največ 30 dni pred iztekom veljavnosti vozovnice bo treba vložiti novo vlogo za brezplačni prevoz.

Po ocenah ministrstva za infrastrukturo je sicer upravičencev do brezplačnega prevoza okoli 600.000.