Večja zanimivost aktualnega tedna na kapitalskih trgih je 7-odstotni donos srebra, medtem ko je zlato v tem času pridobilo »zgolj« 1,3 odstotka. Srebro se v industriji uporablja veliko pogosteje kot zlato, saj ima številne industrijske namene. Med drugim je ključni sestavni del električnih vozil, k rasti cen pa verjetno prispeva tudi povečano povpraševanje po rešitvah glede obnovljivih virov energije. V negotovih obdobjih na kapitalskem trgu se plemenite kovine tipično dražijo, po drugi strani pa srebro še dodatno pridobiva zaradi okrevanja v industrijski dejavnosti. Ta se zaenkrat še najbolj krepi na Kitajskem.

Poleg primernega trenutka za pregled preteklih donosov je sredi poletja primeren čas za razmislek, v kakšnem tržnem okolju se bomo znašli po koncu letošnje, za večino glavne dopustniške sezone. S koncem poletja – če ne bo prišlo do resnejšega ponovnega omejevanja gospodarskega življenja – bi lahko pričakovali, da se bo povpraševanje vnovič povečalo. To pa bi lahko pomenilo, da bi se v nekaterih tradicionalno stabilnih domačih podjetjih lahko soočili s povečanjem naročil in s premalo denarja za pokritje tekočih stroškov za izpeljavo teh naročil. Pri tem bi lahko pomembno vlogo odigral tudi domači trg dolžniškega kapitala.

Za pokritje stroškov, vezanih na obratna sredstva podjetja, so na trgu dolžniškega kapitala namenjeni tako imenovani komercialni zapisi. Gre za kratkoročne dolžniške finančne vrednostne papirje, ki jih podjetje lahko izda za dobo največ 12 mesecev prek borznoposredniške hiše ali banke. Zaradi svoje ročnosti in hitrejšega postopka izdaje kot v primeru obveznic so komercialni zapisi primerni za financiranje oziroma pokritje obratnih stroškov. Komercialni zapisi so v aktualnem ekonomskem okolju lahko primerna rešitev, kadar bi se sicer dobro stoječe podjetje zaradi negativnih učinkov epidemiološke krize lahko znašlo v situaciji, da bi zaradi prenizke likvidnosti težje izpolnjevalo naročila. Komercialni zapisi se od bančnih kreditov razlikujejo po tem, da njihovi kupci ne zahtevajo jamstev, ampak zaveze, ki pa manj vplivajo na fleksibilnost poslovanja. Še najpomembneje pa je, da so razmere na globalnih kapitalskih trgih, ki vplivajo tudi na razmere doma, z vidika zahtevane donosnosti na kratkoročne dolžniške papirje, torej komercialne zapise, izredno zanimive.

Prihodnji teden bomo priča večjemu številu objav poslovnih izidov podjetij in pomembnih makroekonomskih kazalcev. Svoje poslovne izide za letošnji drugi kvartal bodo objavila podjetja, kot so AMD, AbbVie, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Berkshire Hathaway in Visa. Med najpomembnejše makroekonomske kazalce prihodnjega tedna pa sodi objava BDP in inflacije za območje evra.