Profesorica prava Verica Trstenjak je bivša generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije ter bivša sodnica na splošnem sodišču Evropske unije.

Kot generalna pravobranilka je pomembno soustvarjala pravo Evropske unije zlasti na področjih varstva potrošnikov, intelektualne lastnine, javnih naročil, državnih pomoči, prava družb in delnic, azila, temeljih pravic in temeljnih svoboščin v Evropski uniji.

Uveljavljena je doma in v tujini. Letos jo je avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen z avstrijskim častnim križem za znanost in umetnost I. reda odlikoval za izjemne znanstvene zasluge na področju evropskega prava.

Slovenija je članica Unesca od leta 1992.