Vaša struktura v podjetju ni izrazito hierarhična, komunikacija potekabolj linearno in čezorganizacijsko. Pa vendar – nekdo mora biti voditelj in odločevalec?

Imamo majhno ekipo, ki skupaj z mano sodeluje pri vodenju ljudi, strateškem in operativnem vodenju podjetja ter komunikaciji. Komunikacija in povratne informacije ter pogovori potekajo organsko znotraj naših ustaljenih poti, seveda pa se sam vsaj enkrat na mesec usedem z vsakim sodelavcem in imava osebni pogovor, na štiri oči. Kar se tiče odločanja in vodenja, si rad izposodim teorijo, ki pravi, da mora podjetje imeti dobrega vizionarja, ta pa je nemočen, če nima v ekipi odličnih integratorjev. Pri nas vsak nosi odgovornost za svoje delo in s tem postane odločevalec pri področju, ki ga pokriva. S tem se gradi vključenost vseh posameznikov in celotne ekipe v vodenje, temu pa sledi razvoj podjetja.

Vaša filozofija je, da se življenje ne bi smelo vrteti okoli dela. V teh časih po epidemiji se je spremenil način dela, v ospredju je delo na delovnem mestu s kombinacijo dela od doma. Tako je zaposlitev oziroma delo še bolj prepleteno z osebnim življenjem zaposlenega. Kako se vi in zaposleni soočate s tem?

Moja filozofija je tudi, da se veliko družimo in pogovarjamo, ker smo tako bolj povezani. In ravno tega nam je med korono najbolj manjkalo. Smo pa takrat še bolj okrepili komunikacijo, tudi pisno, saj so sodelavci potrebovali informacije o tem, kako nam gre kot podjetju. In če nas je kaj povezalo, je bila to odkritost in pristnost v tistih negotovih časih. Zgodil se nam je tudi pomemben obrat. Če smo se prej dnevno posvečali svojim nalogam, smo med korono, ob opaznem upadu naročil, stopili močno skupaj pri iskanju novih idej in iniciativ. Danes, ko smo nazaj, se nam to pozna pri boljši prodaji in organizaciji dela. Sicer smo imeli že prej možnost dela od doma in prilagajanja osebnemu urniku, sedaj pa smo ohranili dva dneva dela od doma in pustili večjo fleksibilnost pri izbiri lokacije dela. In res je, korona je zabrisala mejo med delom in zasebnim življenjem, zato je sedaj še bolj pomembno, da med seboj komuniciramo, se poslušamo, prilagajamo drug drugemu in se podpiramo.

Koncept določanja odgovorne osebe je pri vas stalnica. Zakaj je to tako pomembno?

Ne glede na to, kako velika je ekipa, kako samoiniciativni in angažirani so sodelavci, je imenovanje enega posameznika na čelo vsake večje zadolžitve nujno. S tem organiziramo delo, postavimo jasne smernice in odgovornost ter opolnomočimo posameznika za dosego cilja. Ne gre toliko za organizacijsko načelo, kot gre za spremembo miselnosti. In če nam je vsem jasno, za kaj smo dogovorni, če sprejemamo svojo odgovornost in če uživamo v delu, potem celotno podjetje deluje kot uigran orkester in vse, kar se sliši, je prečudovita simfonija.

Velik pomen dajete tudi izobraževanju. Za kakšne vrste izobraževanja se največkrat odločite?

Skoraj vsak petek imamo kratko interno izobraževanje ali delavnico, kjer delimo dobre prakse in spoznanja med seboj. Poleg tega organiziramo tudi druge vrste internega piljenja naših talentov, kot so tako imenovani spotlights, 10-minutne predstavitve najnovejših odkritij in uvidov naših strokovnjakov, organiziramo treninge javnega nastopa pred celotno ekipo – kjer sodelavcu znotraj varnega kroga pomagamo preiti cono neudobja ob nastopu, igre vlog, interni trening izvedbe sestankov z naročniki in še bi lahko našteval. V času korone smo zagnali celo vrsto spletnih pogovorov z različnimi strokovnjaki, tudi našimi sodelavci. To je bil takrat daleč najboljši način izobraževanja.

Po vsej verjetnosti je težko napovedati trende v tako hitro rastoči panogi, kot je digitalni marketing?

Na področju »digitala« je o petletnih trendih skoraj nemogoče govoriti. Korona je razvoj precej pospešila. Tehnologije in uporabniški trendi, za katere smo pričakovali, da bodo prišli v širšo uporabo čez približno tri leta, so postali stalnica našega življenja že sedaj. Vedno večji poudarek je na uporabniški izkušnji, pri čemer ne govorimo samo o izkušnji v času nakupa, ampak skozi daljše obdobje. Digitalni kanali so postali eden ključnih gonilnikov gospodarstva in s tem postajajo tudi eden od gradnikov celostnih strategij blagovnih znamk. Digitalizacija poslovanja in z njo povezana digitalna transformacija bo dodatno premešala karte. Vse večji poudarek bo na uporabi podatkov, strojnem učenju, algoritmih in avtomatizaciji procesov. In ker živimo in bomo živeli v vedno bolj fluidnih časih – kot je negotovost ob napovedi drugega vala epidemije –, morajo podjetja danes postaviti napovedi pričakovane uporabniške izkušnje, avtomatizirati čim več digitalnih procesov in nenazadnje pripraviti več variant strategij za kratkoročno in srednjeročno obdobje. Prepričan sem, da bosta zmagovalca trenutne krize dva, dobro upravljanje talentov in odlično digitalno poslovanje.

Se strinjate, da moramo otroke naučiti asociacij in logičnega reševanja problemov in ne zgolj teorije, saj otrok ne moremo šolati za poklice, ker teh še ni? Težko je napovedati, kaj bo čez 15 ali 20 let.

Vsekakor! Na vsak način moramo otroke učiti mehkejših veščin, ki bodo dodale vrednost vsakršnemu poklicu. Družbene norme in zgodovina nas v večini primerov izredno omejujejo. Priučeni smo »starega« in sprejetega razmišljanja, pogledov in načina dela. Otroci so kot nepopisan list in bolj kot konceptov jih moramo naučiti logičnega razmišljanja, pa tudi čutnega dojemanja sveta in sebe. Kar nam vsem manjka pri prehodu iz izobraževanja v službo, je širša slika sveta in povezovanje kontekstov, smisel za raziskovanje, reševanje problemov, predvsem pa povezovanje različnih področij. In ravno tukaj je ključ do uspešne prihodnosti, ko poklici ne bodo enotirni in enolični. Vedno več bo delovnih mest, ki morajo biti fleksibilna in večopravilna. Tudi v drugih panogah. Meje digitalnega marketinga še zdaleč niso dosežene in obstajajo zgolj zato, da jih premikamo.

Kakšen kader je najbolj iskan in ali trenutno zaposlujete?

Na področju digitalnega marketinga je prišlo do preobrata, in sicer podjetja vedno bolj gradijo svoje interne ekipe. To je povzročilo zares veliko povpraševanje po strokovnjakih za digitalni marketing. Pomembno je, kaj iščemo, kar je za nas še bolj pomembno, pa je, da se je kandidat pripravljen učiti vseh področij. Prisegamo namreč na široko znanje in vedno bolj si želimo ekipo usmeriti v pokrivanje različnih področij digitalnega marketinga. Ravnokar zaključujemo izbor dveh novih sodelavcev, do konca poletja načrtujemo zaposliti še vsaj enega.