Ljubljanski kriminalisti so svojo preiskavo zaključili v začetku julija in podali kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Predkazenski postopek so pričeli na podlagi ovadbe Inšpektorata RS za okolje in prostor in ga izvajali z usmerjanjem Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.

V okviru kriminalistične preiskave so bile ugotovitve Inšpektorata RS za okolje in prostor podkrepljene z dodatno zbranimi obvestili, so pojasnili policisti. Kriminalisti so sume potrdili s pridobljeno listinsko dokumentacijo, opravljenimi razgovori in podobnim. Ugotovili so da obstaja utemeljen sum, da so osumljeni od 2010 do sredine 2019 pri obratovanju naprave za predelavo odpadkov kršili določila zakona o varstvu okolja s tem, da so obratovali v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Poleg nenevarnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem so namreč v podjetju zbirali tudi druge odpadke, za katere niso imeli okoljevarstvenega dovoljenja. Vseh odpadkov, za katere so sicer imeli okoljevarstveno dovoljenje, pa niso predelovali v skladu s tem dovoljenjem, temveč so nepredelane odpadke in tudi druge odpadke, za katere niso imeli dovoljenja, prevažali na območje, namenjeno za sanacijo rudniških odkopov, kjer so jih nepredelane vgrajevali.

Možna kazen do osmih let zapora

»Z navedenim so povzročili nevarnost in dejansko škodo pri kakovosti zraka, zemlje in nevarnost ter škodo živalim in rastlinam,« poudarjajo na Policijski upravi Ljubljana. To je potrdilo tudi poročilo Agencije RS za okolje in prostor (Arso), ki je bilo izdelano na podlagi vzorčenja in kemijskih analiz sanacijskega materiala, površinskih in podzemnih voda na območju odkopa, kjer deluje družba.

Zagrožena kazen, ki jo kazenski zakonik predpisuje to kaznivo dejanje, je kazen zapora do osmih let, so še zapisali.

Neuradno gre za podjetje Termit, ki v Moravčah proizvaja in predeluje kremenove peske ter izdeluje pomožna livarska sredstva za livarne in železarne. Ob tem pa podjetje sanira aktualne in v preteklosti nastale odkopne jame. V gradbeni material zmešajo pesek, ki jim ga vračajo livarne, ter odpadke, ki so po zagotovilih družbe inertni in nenevarni. A se s tem ne strinjajo na Občini Moravče in v tamkajšnji civilni iniciativi, kjer trdijo, da Termit v tla zakopava tudi nevarne odpadke ter s tem obremenjuje moravško dolino.

Julija lani je Arso objavil rezultate posebne analize, ki je zaradi delovanja Termita dejansko ugotovila nastanek okoljske škode - onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod, med drugim visoko presežene vsebnosti nevarnih snovi, kot so težke kovine, kadmij, cink, arzenik in fenoli v zemlji. Termit analizo sicer ocenjuje za nestrokovno in njene ugotovitve zavrača.