Alex Luckmann, Iztok Seljak prek Inovatisa, Dušan Lapajne prek Ladisa, Andra Krapš Rejc prek Rafisa in pridruženi partnerji, ki so podpisani pod sporočilo o prevzemni ponudbi, so že imetniki 459.365 delnic, kar predstavlja 52,03 odstotka vseh delnic ciljne družbe H&R. Prevzemna ponudba se nanaša na preostale delnice družbe, prevzemniki praga njene uspešnosti ne določajo.

»Ponudbena cena ustreza ocenjeni vrednosti družbe, pri čemer Hidria kljub zaostrenim razmeram zaradi krize zaradi covida-19 posluje stabilno in razvojno usmerjeno,« so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da Hidria za zagotovitev nadaljnjega uspešnega razvoja potrebuje stabilno in odgovorno lastniško strukturo, ki ji bo omogočila dolgoročno strateško in finančno trdnost.

Gre za nov poskus prevzema lastnice idrijske Hidrie, potem ko sta to v začetku lanskega leta želela storiti manjšinska delničarja Hidrie Seljak in Lapajne prek družb Inovatis in Ladis, a sta od te namere odstopila. Kljub temu pa sta pridobila pomemben, skoraj petinski delež v družbi H&R. Ta je lastnica Hidrie prek Hidrie Holdinga, ki ga vodi Seljak.

Tokrat so se jima pridružili še drugi, ki so podpisali dogovor o sodelovanju, in sicer Bernard Peternel, Simon Velikonja, Vojko Sedej, Marko Hladnik, Nataša Pelhan, Mirko Petrovčič, Bojan Čuk, Klavdijo Kržišnik, Cvetka Batič, Maja Petrovčič, Andreja Uršič ter podjetnik Alex Luckmann zase in za račun družbe Solyd Investment. Ta družba, Luckmann ter družbe Inovatis, Ladis in Rafis pa so sklenile tudi delničarski sporazum.

Luckmann, nekdanji solastnik škofjeloške družbe Filc, ki so jo novembra lani prodali podjetju Freudenberg, je skladno z dogovorom objavil ponudbo za prevzem družbe H&R, ki je javno objavljena danes v Delu. O nameri je obvestil Agencijo za trg vrednostnih papirjev, varuha konkurence, upravni odbor družbe H&R in predstavnike delavcev oz. delavce družb podpisnikov pogodbe o skupnem prevzemu.

Preostalih približno 40 odstotkov družbe H&R ima v lasti družina Svetlik, za šest odstotkov je lastnih delnic, ostalo imajo v lasti manjši delničarji. Seljak in Lapajne sta lani šla v poskus prevzema družbe, ker sta, kot sta navedla, zaznala sume nepravilnosti v družbi, vezane na pridobivanje lastnih delnic obvladujoče družbe po ceni 10 evrov s strani dveh članov poslovodstva Hidrie Holdinga - Urške Svetlik in Gašperja Svetlika.

Kot so prevzemniki zapisali v tokratni prevzemni ponudbi, je Urška Svetlik proti družbama Inovatis in Ladis konec maja vložila tožbo za ničnost njune pridobitve 15.284 delnic H&R. Postopek pred ljubljanskim okrožnim sodiščem je v fazi odgovora na tožbo. To na ta prevzemni postopek ne vpliva, saj bi se v primeru izbrisa teh delnic delež prevzemnikov v družbi H&R znižal na 50,3 odstotka, so navedli.