V Celju so veseli, da pri sanaciji niso ostali sami, temveč je na pomoč priskočila država, saj sredstva, ki so potrebna za to, niso zanemarljiva. Sanacijo vrtčevske zemljine bo kot vodilni partner v projektu izvajalo podjetje VOC Celje, partner v projektu pa bo tudi podjetje Inkaing iz Ljubljane. Ministrstvo je z njima že podpisalo pogodbe, pogodbena vrednost del pa znaša dobrih 608.000 evrov.

S sanacijo bodo zagotovljeni pogoji za varno izvajanje programa predšolskih otrok v 19 oddelkih, v katerih je okoli 250 otrok na leto. Cilj projekta je v prvi vrsti znižati vrednost arzena, svinca, kadmija in cinka v tleh na saniranih površinah otroških igrišč v enotah Živžav in Mehurček vrtca Zarja pod mejne vrednosti, zmanjšati izpostavljenost otrok toksičnim kovinam v vrtcu in preprečiti oziroma omejiti odlaganje in širjenje toksičnih kovin v okolje. Skupno bo na območju obeh vrtcev izkopane okoli 2300 kubičnih metrov onesnažene zemljine, na novo pa bodo uredili okoli 3800 kvadratnih metrov travnih površin in druge pohodne površine vrtcev. »Z onesnaženo zemljino, ki je nenevaren gradbeni odpadek, bo izvajalec del ravnal skladno s predpisi o odpadkih, nova zemljina bo pripeljana z območja vasi Rupe. Izvajalec del je za vsa predvidena dela dostavil ustrezno dokumentacijo, kot je analiza zemljine in dovoljenje za ravnanje z gradbenimi odpadki. Sanacija pa mora biti po pogodbi z izbranim izvajalcem končana v treh mesecih,« pravijo na ministrstvu.

Doslej se je sanacija že zaključila v enoti Mavrica vrtca Anice Černejeve in enoti Ringaraja vrtca Zarja, stala pa je slabega pol milijona evrov. V prihodnjih dveh letih se bodo sanacije lotili še v enotah Center, Gaberje, Sonce, Čiračara in Iskrica vrtcev Tončke Čečeve in Anice Černejeve, pa tudi na otroškem igrišču ob Savinji.