Od danes naprej morajo katoliški verniki, ko pridejo k maši, ob vstopu v cerkev v nabiralnik oddati listek s svojo telefonsko številko, a brez imena in naslova. Tako določajo nova cerkvena navodila. Škofje ordinariji so jih dopolnili na podlagi pripomb NIJZ in vladnih predpisov.

Škatlo z listki bodo uničili

Škatlo z listki bo župnik oziroma duhovnik hranil 30 dni, v primeru izbruha okužbe pa jo bodo predali pristojnim državnim ustanovam, da stopijo v stik z imetniki telefonskih številk. Po preteku 30 dni jo bodo uničili. Če bo pri maši navzoča okužena oseba, bo moral župnik na zahtevo pristojne državne ustanove posredovati telefonske številke navzočih pri maši in o tem obvestiti Slovensko škofovsko konferenco. Pri mašah ob delavnikih telefonske številke ne bo treba oddati, saj »duhovnik v tem primeru običajno pozna vernike«.

Če se bo število okuženih v lokalni skupnosti povečalo, bo moral tudi duhovnik med mašo nositi masko. Med vsako mašo in po njej bo treba cerkve temeljito prezračiti. Maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju medosebne razdalje 1,5 metra, ob razkuževanju rok in oddaji telefonskih številk vseh navzočih. Če varne razdalje ni mogoče zagotoviti, pa morajo vsi navzoči nositi maske. Maše se lahko udeleži največ 500 ljudi.

Pogostitve in posebni programi druženja po maši niso dovoljeni, birme potekajo na prostem in le izjemoma v cerkvi. Poletni oratoriji in počitniško druženje oziroma delavnice lahko v dogovoru s krajevnim ordinarijem potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. Če je udeležencev več kot 50, se razdelijo v manjše skupine. Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok morajo pred oratorijem dati pisno soglasje, s katerim prevzemajo odgovornost v primeru morebitne okužbe oziroma karantene.

V zakonski stan brez maske

Do nadaljnjega so preklicana tudi vsa dovoljenja za izvedbo duhovnih seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine. Še vedno veljajo tudi dosedanji ukrepi. Na primer: blagoslovljena voda pri vhodu mora biti umaknjena, vsi pevci na koru morajo uporabljati masko, rokovanje ob pozdravu se opusti, obhajilo se prejema na roke, mladoporočencema pa ni treba nositi maske. ri