V intervenciji je sodelovalo 97 gasilcev z dvajsetimi vozili. Zdaj bodo ogled kraja opravili še kriminalisti.