Banka Slovenije ocenjuje, da bo v posojila z državnim jamstvom naknadno preoblikovan tudi del likvidnostnih posojil. Zakon o državnih jamstvih za posojila malim in srednjim podjetjem do 80 odstotkov glavnice, velikim podjetjem pa do 70 odstotkov glavnice, velja od konca aprila. Država bo po njem jamčila za posojila v vrednosti največ 10 odstotkov lanskih letnih prihodkov, in sicer podjetjem, ki niso v težavah. Posojila bodo morala biti namenjena izključno financiranju osnovne dejavnosti, njihova ročnost pa ne bo smela biti daljša od petih let. Država bo krila določen delež glavnic kreditnih pogodb, katerih skupni znesek ne presega dve milijardi evrov. Čeprav zakon velja že nekaj časa, je kar dolgo trajalo, da so deležniki uskladili izvedbene akte, da bi shema državnih poroštev za likvidnostna posojila lahko začela delovati v praksi. Po ocenah iz bančnega sveta bo v polnosti zaživela jeseni.