Nikakršna državna skrivnost ni, da so trenutni vladi na čelu s stranko SDS v napoto številni slovenski mediji, posebej RTV Slovenija. Teh ni spregledala le pri pripravi interventne zakonodaje za reševanje gospodarstva, pač pa jim je s predlogom nove medijske zakonodaje napovedala izdatne finančne reze, iz katerega lahko razberemo tudi željo po neposrednem vladnem vplivu na uredniško politiko Slovenske tiskovne agencije. Ob tem so se iz vrst stranke SDS ponovno okrepili pozivi k neplačevanju RTV prispevka, ki je določeno z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija. Obveznost plačevanje je vezana na imetništvo radijskih ali televizijskih sprejemnikov oziroma kakršnihkoli drugih naprav, ki omogočajo sprejemanje radijskih oziroma televizijskih programov.

»Ko nas bo dovolj veliko število nehalo plačevati @RTV_Slovenija prispevek bo tega cirkusa okoli”neodvisne in profesionalne”javne ustanove hitro konec. Šele takrat se bo mogoče pogovoriti o tem, kaj uravnoteženost poročanja pomeni. Sicer boste se naprej plačevali piar @strankalevica,« je včeraj tvitnil Hojs. Kot pa se je izkazalo, notranji minister vendarle plačuje prispevek.

»Torej jaz plačujem RTV prispevek v višini radijskega prispevka. Če želite natančna navodila, kako se odjaviti od RTV prispevka, lahko to stori vsak na strani RTV Slovenija. Tam je objavljena izjava, vse skupaj je zakonito, predvideno, torej ne vidim nikakršnih težav v zvezi s tem. Seveda pa to, kar ste povedali vi oziroma je bilo včeraj večkrat rečeno na twitterju, češ da pozivam k nečemu nezakonitemu, nikakor ne drži. Vse, kar sem storil, in mislim, da sem to storil že približno dve leti nazaj, sem storil skladno z zakonodajo,« je Hojs pojasnil na današnji novinarski konferenci, sicer namenjeni aktualnem dogajanju v zvezi s koronavirusom.

Zavajanje o prenehanju plačevanja RTV-prispevka

Luknje v zgodbi najdemo po vsega nekaj klikih na uradni spletni strani RTV Slovenija, kjer je seveda, kot tudi v Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, jasno zapisano, kako se določa višina prispevka in pod kakšnimi pogoji se poda vloga za oprostitev. Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko oprostitev plačila RTV-prispevka uveljavljajo naslednje kategorije fizičnih oseb: a.) socialno ogroženi; b.) invalidi, ki imajo ugotovljeno 100% telesno okvaro; c.) invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, toda le v primeru, če prejemajo dodatek za postrežbo in tujo pomoč; d.) osebe, ki so trajno izgubile sluh.«

Glede višine RTV-prispevka pa je zapisano sledeče: »Zavezanci – fizične osebe plačujejo mesečni prispevek za vse svoje televizijske in radijske sprejemnike, ki jih uporabljajo osebno oziroma skupaj s člani svoje družine v pavšalnem znesku 12,75 €. Če pa ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več radijskih sprejemnikov, nima pa drugih naprav, ki bi mu omogočale sprejem televizijskih programov, plačuje mesečni prispevek v višini 3,77 €.«

Iz navedenega torej sledi, da so pozivi k neplačevanju prispevkov najmanj zavajanje, saj Hojs po lastnih besedah očitno vendarle plačuje prispevek, a v nižjem, 'radijskem' znesku, v svojih izjavah pa to dejstvo nato hote ali nehote enači z neplačevanjem prispevka (»Ko nas bo dovolj veliko število nehalo plačevati @RTV_Slovenija prispevek ...). Potemtakem pa to tudi pomeni, da začasno nepreklicno odstopljeni notranji minister in nekdanji direktor Nova24TV zasebno za stik s svetom razpolaga le z enim ali več radijskih sprejemnikov. Z ministrstva za kulturo, ki je pristojno za medije, so medtem glede Hojsovega tvita zapisali, da ga ne morejo komentirati, saj »je bil napisan v prostem času, s strani državljana, ne v okviru njegove funkcionarske službe«. A očitno s funkcionarskim službenim telefonom ali pa mu je napravo z dostopom do spleta posodil nekdo, ki plačuje polni RTV-prispevek.

Od 29:40 dalje o plačevanju RTV prispevka.