Vlada je danes namreč sprejela informacijo o predvidenem modelu izvedbe projekta Potniški center Ljubljana. To je pripravilo ministrstvo za infrastrukturo na podlagi sklepa vlade, potem ko je ta konec maja razveljavila sklep iz leta 2007 o javno-zasebnem partnerstvu pri projektu ljubljanskega potniškega centra, v javnosti znanem predvsem pod nekdanjim imenom Emonika.

Vlada je takrat presodila, da je za uspešno nadaljevanje projekta, ki v javnem delu predvideva gradnjo nove železniške postaje in nadgradnjo tirne infrastrukture ter gradnjo nove avtobusne postaje, nujno vodenje in koordiniranje projekta na najvišji ravni.

Zato je za to nalogo imenovala državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka, ministrstvu pa je naložila, da pod njegovim vodstvom v roku 30 dni pripravi celovito informacijo o nadaljevanju projekta, ki naj vsebuje tako tehnični kot finančni del, in jo predložiti vladi v nadaljnje odločanje.

Kot so po današnji seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec na podlagi tega sklepa imenoval delovno skupino za oblikovanje pravnega in finančnega modela izvedbe projekta, ki poleg omenjenega javnega dela predvideva tudi izvedbo komercialnega dela, med drugim z gradnjo poslovne stolpnice in nakupovalnega središča.

Delovna skupina je po vladnih navedbah pristopila k obravnavi vseh vidikov izvedbe projekta, ob upoštevanju proračunskih omejitev ter možnosti vključitve zasebnih investitorjev v projekt, ki po prepričanju vlade prinaša vrsto pozitivnih učinkov za mobilnost in gospodarstvo. Cilj je izvesti projekt v čim krajšem možnem času, stroškovno učinkovito in pregledno, piše v sporočilu po seji vlade.

Zaradi nujnosti sočasne izvedbe del bo po prepričanju infrastrukturnega ministrstva potrebno koordinirano sodelovanje vseh udeležencev. Delovna skupina bo zato nadaljevala z delom, spremljala projekt v vseh njegovih fazah, ter si ob sodelovanju pristojnih resorjev prizadevala za pravočasno odpravo ovir. Vladi bo delovna skupina tudi redno poročala o napredku pri projektu in o morebitnih težavah.

V tej fazi so obeti za nadaljnje delo po oceni infrastrukturnega ministrstva spodbudni, saj so bile pravočasno opravljene nekatere ključne aktivnosti. Poleg že omenjenega vladnega sklepa s konca maja je bil projekt z vsemi elementi uvrščen tudi na seznam pomembnih investicij za obdobje po koronski krizi, potekajo pa tudi redni sestanki med investitorji in obravnava odprtih vprašanj.

Družba Mendota Invest, katere ustanovitelj je lastniško povezan z madžarsko banko OTP, je medtem predložila tudi osnutek dogovora o sodelovanju, ki vključuje določila, namenjena koordiniranemu sodelovanju in čimprejšnji odpravi ovir za izvedbo investicije. Dogovor je trenutno v usklajevanju. Ko bo usklajen, bo pred podpisom posredovan vladi v pregled in potrditev, še piše v sporočilu po seji vlade.

Poleg države ima pri javnem delu projekta ključno vlogo družba Slovenske železnice. Prvi mož podjetja Dušan Mes je pred dnevi povedal, da je po vseh izpeljanih postopkih možnost, da se projekt po več kot desetletju vendarle izpelje, realna. »Če v tem trenutku projekt ne bo realiziran oz. ne bo šel v fazo pridobivanja gradbenega dovoljenja in potem v razpis, potem sem glede njegove prihodnosti pesimističen,« je dejal. Slovenske železnice bodo sicer gradile novo avtobusno postajo in garažno hišo, država pa tirno infrastrukturo in novo železniško postajo.